Archives

Categories

Loading

Brojne tačke bile su na dnevnom redu Skupštine Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine. Između ostalog, usvojen je Izvještaj o realizaciji programa rada Upravnog odbora Sindikata za 2023. godinu te Program rada Upravnog odbora Sindikata za 2024. godinu. Ističe se i usvajanje Konsolidovanog izvještaja za 2023. godinu o obavljenom nadzoru nad ostvarivanjem politčke raspodjele i korištenja materijalno-finansijskih sredstava Sindikata. Finansijski izvještaj za 2023. i Finansijski plan za 2024. usvojeni su tokom sjednice. Članovi Skupštine govorili su o popuni člana Upravnog i Nadzornog odbora Sindikata te usvojili i ove tačke dnevnog reda.

Pored navedenih usvojenih tačaka, raspravljalo se o izradi članskih karata za članove Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine. Govorilo se i o Kolektivnom ugovoru, s obzirom na to da je Bosna i Hercegovina jedina zemlja u Evropi koja nema ovaj ugovor na državnom nivou. Tokom sjednice usvojene su sve tačke dnevnog reda.

Loading

U Podgorici je održan VI Kongres Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore. Na Kongresu je prisustvovao i predsjednik Sindikata državnih službenika i zaposlenika u Institucijama Bosne i Hercegovine Radenko Mirković. Tokom sjednice Regionalnog odbora sindikata uprave i pravosuđa, između ostalog,  govorilo se o organizaciji sportskih igara koje će se održati od 12. do 15. septembra 2024. godine u Budvi. Tom  prilikom potvrđena je odlična regionalna saradnja svih uključenih sindikata.

Na Kongresu su pored predsjednika granskih sindikata,  prisustvovali i predsjednici, odnoso predstavnici granskih sindikata uprave i pravosuđa Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Srbije.

Za predsjednika Sindikata uprave i pravouđa izabran je jednoglasno Nenad Rakočević, koji je dobio podršku 92 delegata.

1 2 3 90

Prijavi se na newsletter

Loading