Archives
Categories

Loading

Dana 9. decembra 2020. godine, na poziv predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zorana Tegeltije, održan je sastanak predstavnika Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i predstavnika reprezentativnih sindikata uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine.

Sastanku su prisustvovali, predsjedavajući Zoran Tegeltija, Goran Krtalić, savjetnik ministra finansija i trezora BiH, Dijana Beribaka, šef Odsjeka u Ministarstvu pravde BiH i Jelena Savić v.d. pomoćnika ministra sigurnosti BiH, kao predstavnici VM BIH, a kao predstavnici sindikata sastanku su prisustvovali Lejla Čopelj, predsjednica Sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, Ana Mrnjavac, predsjednica Sindikata Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i Edin Kahrimanović, predsjednik Skupštine Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini.

Sastanak je otvorio predsjedavajući Tegeltija i istakao da je skup iniciran sa ciljem uspostavljanjem socijalnog dijaloga radi poboljšanja materijalno-pravnog statusa svih zaposlenih u institucijama BiH, koji bi se u narednom periodu intenzivirao putem rada ove neformalne radne grupe. Svi prisutni pozdravili su uspostavu ovog dijaloga koji je u proteklom periodu rada nedostajao, te su dogovoreni načini za dalji rad i komunikaciju o svim važnim pitanjima radno-pravnog i materijalnog statusa zaposlenih. Na pitanje predstavnika sindikata o statusu ove radne grupe, predstavnici VM BiH su izjavili da bi ova grupa djelovala kao neformalna radna grupa.

Pored ovoga, razmijenjene su prve informacije po pitanju intenziviranja aktivnosti za pokretanje pregovora o kolektivnom ugovoru, kao i informacije u vezi reprezentativnosti sindikata. U vezi sa procedurama pokretanja pregovora o kolektivnom ugovoru predstavnici Vijeća ministara BiH informisali su da nisu dobili pozitivna mišljenja od svih nadležnih institucija u vezi sa pokretanjem ove procedure, pa tako npr. Centralna harmonizacijska jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH je imala primjedbu na sastav pregovaračkog tima na strani VM BIH sa konstatacijom da članovi takvog tima ne mogu biti članovi bilo kojeg sindikata. Kada je riječ o reprezentativnosti Sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, predstavnici Vijeća ministara BiH su potvrdili da je status reprezentativnosti ovog Sindikata neupitan.

Predsjednica Lejla Čopelj je izvijestila Upravni odbor  Sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine o održavanju ovog sastanka na sjednici održanoj 10. decembra 2020. godine. Na osnovu predstavljenih informacija Upravni odbor SDSZ je donio sljedeće zaključke:

  1. SDSZ će u saradnji i dogovoru sa druga dva reprezentativna sindikata uposlenih u institucijama BiH uputiti zahtjev predstavnicima VM BiH da se formalizuje rad radne grupe za socijalni dijalog donošenjem Odluke VM BIH o uspostavi ove radne grupe. Formalnom uspostavom radne grupe definisao bi se način rada i zadaci radne grupe, čime bi se potvrdila opredijeljenost svih za uspostavom socijalnog dijaloga i unapređenjem radno-pravnog i materijalnog statusa uposlenih u institucijama BiH.
  2. SDSZ  će uputiti prigovor na mišljenje Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH po pitanju sastava pregovaračkog tima, koje je diskriminirajuće i nije u skladu sa odredbama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine.
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading