Archives
Categories

Loading

Predsjednik Sindikata:

 • Radenko Mirković, Predsjednik Sindikata

Zamjenici predsjednika Sindikata:

 • Sanja Skočir, zamjenik Predsjednika Sindikata
 • Vanja Grabovac, zamjenik Predsjednika Sindikata

4. Predsjednik Sindikata i dva Zamjenika predsjednika Sindikata

 

Član 46.

Sindikat ima Predsjednika Sindikata i dva Zamjenika predsjednika Sindikata, koje bira i razrješava Skupština Sindikata.

Mandat Predsjednika i dva Zamjenika predsjednika Sindikata je četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

Predsjednik i Zamjenici predsjednika Sindikata su za svoj rad odgovorni Skupštini Sindikata.

Predsjednik i Zamjenici predsjednika Sindikata su ujedno i Predsjednik i Zamjenici predsjednika Upravnog odbora Sindikata.

Član 47.

Predsjednik i Zamjenici predsjednika Sindikata obavljaju sljedeće poslove:

 • zastupaju Sindikat;
 • staraju se o izvršavanju donesenih odluka i zaključka Sindikata;
 • odgovorni su za zakonit rad Sindikata;
 • zastupaju interese članstva pred državnim organima i javnošću;
 • potpisujeaktekojedonosiUpravniodborSindikata;
 • odlučuju o upotrebi sredstava za realizaciju odluka Upravnog odbora Sindikata;
 • organizuju pružanje pravne zaštite i
 • vrše druge poslove i radne zadatke koje im povjeri Upravni odbor Sindikata u skladu sa Statutom i Poslovnikom o radu.

Poslove iz prethodnog stava Zamjenici predsjednika Sindikata obavljaju po ovlaštenju Predsjednika, u slučaju njegove odsutnosti, odnosno po ovlaštenju Upravnog odbora Sindikata.


(*izvod iz Statuta SPDS)

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading