Archives
Categories

 1,006 total views,  2 views today

ČLANOVI STATUTARNE KOMISIJE:

  • Edin Mulić, predsjednik
  • Mirza Žiga, član
  • Irena Javor, član.

Član 48.

5. Statutarna komisija

 

Statutarna komisija ima tri člana, predsjednika i dva člana koje bira i razrješava Skupština Sindikata, na mandatni period od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Član Statutarne komisije ne može istovremeno biti član drugih organa Sindikata.

Član 49.

Zadaci statutarne komisije su:

  • da prati usklađenost Statuta sa pozitivnim zakonskim propisima kojima se reguliše rad Sindikata;
  • da priprema materijale Skupštini vezano za tumačenje odredbi Statuta Sindikata;
  • da priprema materijale Skupštini vezano za ocjenjivanje usklađenosti ostalih normativnih akata sa Statutom Sindikata.

Član 50.

Statutarna komisija svoje odluke donosi konsenzusom.


(*izvod iz Statuta SPDS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prijavi se na newsletter