Archives
Categories

Loading

Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine podnio je Sudu Bosne i Hercegovine tužbu protiv Ministarstva finansija BiH zbog različitih načina izračunavanja osnovice za obračun poreza  na dohodak zaposlenih u odnosu na mjesto prebivališta, a što je imalo za posljedicu različite iznose neto plaća za isplatu zaposlenima koji rade isti posao i nalaze se u istom platnom razredu, u zavisnosti imaju li prebivalište u F BiH ili u RS-u.

Naime, Ministarstvo finansija i trezora BiH, je primijenilo Pravilnika o načinu obračunavanja uplata doprinosa, prilikom izračunavanja osnovice za obračun doprinosa za uposlene koji imaju prebivalište u F BiH, na taj način da je postupilo suprotno članu 3. Zakona o platama i naknadama u Institucijama BiH, kojim je propisano da “zaposleni u institucijama BiH koji obavljaju iste ili slične poslove primat će istu osnovnu plaću, odnosno radna mjesta iz različitih institucija BiH na kojim se obavljaju slični poslovi svrstat će se u isti platni razred” (načelo ista plaća za isti posao).

Takođe, Ured za reviziju, finansijskog poslovanja Ministarstva finansija i trezora BiH za 2009. godinu, u svom Izvještaju je potvrdio ove nepravilnosti, odnosno odstupanja prilikom obračuna plaća u institucijama BiH u ovisnosti iz kojeg entiteta zaposleni dolaze. Napominjemo da je Zakonom  o plaćama i naknadama u institucijama BiH, propisano da se obračun plaća vrši putem centralizovanog sistema, a da je Ministarstvo finansija i trezora BiH, nadležno za nadzor nad provođenjem navedenog Zakona.

Imajući u vidu navedeno, Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine u cilju zaštite zaposlenih u institucijama BiH, koji su na ovaj način oštećeni, podnijelo tužbu Sudu Bosne i Hercegovine kojom traži da se  Ministarstvo finansija i trezora BiH presudom obaveže da tužiteljima isplati pojedinačne iznose, na ime razlike u obračunu poreza na dohodak, za obračun u 2009. i 2010. godini, sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom po prispjeću za svaki mjesec, ili donošenje presude zbog propuštanja, uz naknadu troškova parničnog postupka prema Advokatskoj tarifi koju primjenjuje Sud Bosne i Hercegovine, u roku od 30 dana, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

 

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading