Archives
Categories

 795 total views,  2 views today

Poštovani,
Dana 17.06.2009 godine na svojoj 92.sjednici Vijeće ministara BiH je usvojilo Odluku o visini osnovice za obračun plate zaposlenim u institucijama BiH kojom se utvrđuje osnovica u iznosu od 498,10 KM tako što je sa 535,00 smanjena na 498,10 KM, a na prijedlog Ministarstva finansija i trezora BiH koja će se primjenjivati po odobrenju stand bay-aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom.

Obrazloženje za donošenje ovakve odluke je da se osigura makroekonomska stabilnost u BiH mada nikada zvanično nije utvrđeno da je ona narušena.

Obzirom da priliv sredstava u državni budžet  teče normalnim tokom i nema navedenih konkretnih osnova za tvrdnju o narušenoj makroekonomskoj stabilnosti, tražimo da se osnovica za obračun plaće zaposlenim u institucijama BiH za 2011 godinu donese shodno članu 7. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH.

Imajući u vidu pokazatelje koje izrađuje Direkcija za ekonomsko planiranje može se zaključiti da ekonomski trendovi dozvoljavaju povećanje polaznog osnova sa tekućih 498,10 na 535,00 KM.

Pri tome imajući u vidu da prvo polugodište 2010 godine donosi stabilizaciju i rast indirektnih poreza, pri tom imajući u vidu da prihodi od indirektnih poreza učestvuju u ukupnim poreskim prihodima sa preko 80% može se predpostaviti da će rast prihoda od indirektnih poreza zabilježen u prvom polugodištu tekuće godine pozitivno se odraziti  na BH ekonomiju u cjelini.

Korisnicima jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje je u periodu januar-juni 2010 godine raspoređeno ukupno 2,5 milijardi KM što predstavlja rast od 3%.
Moramo napomenuti da je BiH izvršila sve potrebne uštede u budžetu te uštedjela 200 miliona KM koji se nalaze na Jedinstvenom računu, što ostavlja mogućnost da se Budžet poveća za sumu koja predstavlja razliku polaznog osnova od 498,10 do 535,00 te da se BiH mora omogućiti da sa Jedinstvenog računa povuče novac koji je ostao iz predhodnih godina.

Izvršni odbor MMF-a odobrio je u petak 15.10 2010 godine, BiH novih 187 miliona dolara zajma, na osnovu povoljne ocjene dosadašnjih ekonomskih učinaka trogodišnjeg stand bay-aranžmana. Dokaz finansijskog oporavka je da je MMF ocijenilo da je BiH ostvarila napredak u ispunjavanju svojih obaveza iz stand bay-aranžmana, dodajući da vlasti BiH od odobrenog iznosa planiraju da povuku samo oko 54 miliona dolara.

Također dio sredstava namijenjen za jačanje rezervi Centralne banke BiH, neće biti  povučen, jer su se u međuvremenu rezerve stabilizovale i čak vratile na viši nivo nego što su bile 2009 godine, te je guverner Centralne banke predložio da se pomenuta sredstva preusmjere za rješavanje problema budžeta na nivou BiH.

Moramo još jednom istaći da je jedan od temeljnih uvjeta koje je MMF postavio BiH radi odobravanja stand bay- aranžmana a to su značajne proračunske uštede na svim razinama vlasti u cijelosi ispunjene.

S poštovanjem

PREDSJEDNIK REPREZENTATIVNOG SINDIKATA BiH
Jure Bilić

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading