Archives
Categories

 693 total views,  2 views today

Samostalnom Sindikatu institucija BiH obratio se veliki broj nezadovoljnih zaposlenika po donošenju Metodologije o razvrstavanju radnih mjesta u platne razrede. Naime, primjenom navedene Metodologije  većinom im je dodijeljen manji koeficient u odnosu na predhodni, a time i umanjen lični dohodak.

Obzirom da je  Metodologija o razvrstavanju radnih mjesta u platne razrede stupila na snagu 1. septembra 2010.godine i veći dio institucija je počeo odmah sa primjenom, a neke institucije npr. (Parlamentarna skupština BiH, Predsjedništvo BiH, Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, Ministarstvo odbrane BiH ) još uvijek nisu usvojene od strane Vijeća ministara čime su direktno ugrožena ljudska prava zaposlenika kojima se već četiri mjeseca umanjuje lični dohodak po dobijenim rješenjima. Takođe, ugrožena su im i prava iz radnog odnosa, jer  su  Metodologija i rješenja podzakonski akti koji su u direktnoj suprotnosti sa Zakonom o platama i naknadama u institucijama BiH (Službeni glasnik br.50/08, 35/09 i 75/09). Ovo iz razloga što je tim zakonom utvrđeno povoljnije rješenje za sve kategorije radnih mjesta namaještenika, a koje je navedenim podzakonskim aktima derogirano na način što je već ranije priznati koeficijent 1,60 smanjen na 1,40 ili 1,40 smanjen na 1,29 a u nekim slučajevima i 1,12 što je suprotno i Metodologiji jer keoeficient 1,12 nije predviđen (Ministarstvo sigurnoti). Jedan dio institucija (Ministarstvo finansija i trezora, Ministarstvo pravde) retroaktivno oduzimaju od ličnog dohotka zaposlenika po završenom upravnom postupku.

Napominjemo, da u  pravnim propisima i u pravnoj praksi samo izuzetno  se može primijeniti princip retroaktivnosti, i to samo u slučajevima kada je isti izričito propisan zakonom.

Obzirom da zakonom o platama taj princip nije propisan a ipak je primijenjen jer im je plata retroaktivno umanjena od septembra 2010. godine, evidentno je da je i na ovaj  način prekršen navedeni zakon a samim tim i jedno od osnovnih načela u pravnoj regulativi, odnosno načelo „zabrane retreoaktivne primjene„.

Iz svega naprijed izloženog se vidi  da su zaposlenici instutcija BiH dovedeni u diskriminirajući položaj što za direktnu posljedicu ima povredu ljudskih prava.

Samostalni sindikat institucija BiH zahtijeva da se izvrši analiza primjene Metodologije o razvrstavanju radnih mjesta u platne razrede uz maksimalnu konsultaciju Sindikata i da se svi nastali problemi  riješe na obostrano zadovoljstvo uz primjenu svih zakonskih normi.
Takođe zahtijevamo da Interresorna grupa dostavi Sindikatu Izvještaj o radu po pitanju Metodologije o razvrstavanju radnih mjesta u platne razrede sa analizom primjene Metodologije.

S poštovanjem,
PREDSJENIK SINDIKATA
Juro Bilić

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading