Archives
Categories

 935 total views,  2 views today

 

Samostalni sindikat državnih i policijskih službenika u institucijama BiH, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine,(  u daljem tekstu Reprezentativni sindikat) razmotrio je Prijedlog Studije o primjeni Metodologije za razvrstavanje  radnih mjesta srednje stručne spreme u platne razrede utvrđene Zakonom o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, te na osnovu člana 25. Stav 1. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine  („Službeni glasnik BiH“, br. 30/03, 42/03, 81/06,76/07,81/07,94/07 i 24/08) daje slijedeće

M I Š L J E N J E

Za donošenje predmetne Studije sadržan je pravni osnov u članu 54. Stav 7 i članu 57. Stav 1 Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 50/08, 35/09 i 75/09), prema kojem će Interresorna radna grupa, u svrhu transparentnog i objektivnog dodjeljivanja platnih razreda radnim mjestima u institucijama BiH, izabrati po jedno reprezentativno  radno mjesto iz svake institucije BiH i svakog platnog razreda i provesti detaljnu analizu aktivnosti koje se obavljaju na datom radnom mjestu, izvršiti uporednu analizu sa radnim mjestima iz drugih platnih razreda i na konkrtnim primjerima primijeniti Metodologiju.

Svrha izrade Studije je jedinstven pristup u vrednovanju radnih mjesta srednje stručne spreme i njihovo raspoređivanje u platne razrede C3, C4 i C5 koji su utvrđeni članom 24. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine uz poštovanje principa „ista plaća za isti ili sličan posao“.

Uvidom u tekst Studije Reprezentatini sindikat je uočio neujednačenost u pogledu raspoređivanja istih radnih mjesta u platne razrede unutar različitih institucija, te predlaže preispitivanje predloženih rješenja, jer se navedenom neujednačenošću ne postiže ostvrenje principa utvrđenog članom 3. Stav 1 tačka a) Zakona o plaćama i naknadama  „ista plaća za isti ili sličan posao.

Imajući u vidu iskazano neslaganje većeg broja institucija po pitanju specifičnosti pojedinih radnih mjesta i njihovo razvrstavanje u konkretan platni razred, te iskazano neslaganje u pogledu predloženog razvrstavanja od strane Ministarstva finansija i trezora, a da su pojedine institucije (Visoko sudsko i tužilačko vijeće, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, Sud Bosne i Hercegovine) dobile revidirano mišljenje, te im je omogućeno da ostanu  kod svojih prvobitnih stavova, Reprezentativni sindikat upozorava na kršenje Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine.

Studija ne sadrži odredbu po pitanju stupanja na snagu i objava iste u „Službenom glasniku BiH“.

Takođe, Reprezentativni sindikat želi skrenuti pažnju Ministarstvu finansija i trezora da je dužno pribaviti mišljenje Ministarstva pravde (Poslovnik o radu Vijeća ministra ) na sve podzakonske akte koje je obavezno donijeti na osnovu Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH.


PREDSJEDAVAJUĆI

Juro Bilić

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading