Archives
Categories

 754 total views,  2 views today

Poštovani,          
U cilju pokretanja i rješavanja pitanja ostvarivanja prava na naknadu za prevoz na posao i prevoz s posla u institucijama Bosne i Hercegovine dostavljamo Vam predstavku članova Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine.

Odredbom člana 30. stav (2) Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br.50/08, 35/09 i 75/0 ) reguliran je način i postupak ostvarivanja prava na naknadu za prevoz, dok je članom 50.st.4.i 6. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH „ br.26/04, 7/05, 48/05 i 60/10 ) utvrđeno pravo na troškove prevoza na posao i s prevoza i način utvrđivanja visine naknade.

Nadalje, Odlukom o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prevoz na posao i prevoz s posla u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“br.4 /09 i 58/09) regulisan je način i postupak ostvarenja prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na naknadu za prevoz na posao i prevoz s posla, a u skladu sa odredbama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine i Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine.

Odredbom člana 7. stav (4) ove Odluke zaposlenim čije je mjesto prebivališta udaljeno od mjesta rada do 3 km ne pripada pravo na naknadu troškova prevoza za dolazak na posao i odlazak s posla.

Polazeći od gore navedenih odredbi ukazujemo na slijedeće:

Odredbama člana 30. stav(2) Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine i člana 50. st.4.i 6.Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine propisan je način i postupak ostvarivanja prava na naknadu za prevoz, pravo na troškove prevoza na posao i s posla, kao i način utvrđivanja visine naknade, a ne i oduzimanje prava;

Diskriminaciju u odnosu na mjesto, odnosno pravo na prebivalište;

Diskriminaciju u odnosu na prava koja proizilaze iz prava na rad i prava na prebivalište, koja su garantirana Ustavom Bosne i Hercegovine i međunarodnim konvencijama, a dio su temeljnih prava i sloboda čovjeka i građanina;

iz čega proizilazi da uposlenici u institucijama Bosne i Hercegovine čije je mjesto stanovanja, odnosno prebivališta do 3 km udaljeno od mjesta rada, „kažnjeni su“i treba da dnevno „ pješače do 6 km“, od mjesta prebivališta do mjesta rada i obratno, bez prava na korištenje usluga gradskog prevoza, što ih dovodi u potpuno neravnopravan i diskriminirajući položaj u odnosu na ostale uposlene „ čije je prebivalište od mjesta rada udaljeno više od 3 km“.  Zbog čega tražimo da se donese nova Odluka o ostvarenju prava za troškove prevoza na posao i troškove prevoza s posla bez ovih diskriminirajućih odredbi što hitnije.

S poštovanjem,
Predsjednik Reprezentativnog sindikata
Jure Bilić

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading