Archives
Categories

 700 total views,  2 views today

Zabrinuti  zbog teške ekonomsko-socijalne situacije u BiH Reprezentativni  sindikat državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine izražava ogorčenje koje proizilazi iz prijedloga Ministarstva finansija i trezora BiH da se uštede u skladu sa Globalnim fiskalnim okvirom, a u cilju obezbjeđenja ostvarenja mikroekonomske strategije u naredne tri godine planiraju  na određenim stavkama kao što su rezanje plaća, dnevnica itd. čime se , vrši nastavak erozije i „tihog destruiranja“ Institucija Bosne i Hercegovine.

Svjesni potrebe za smanjenjem javne potrošnje, odnosno,  potrebe za uštedama, energično se protivimo nakanama da se isto obezbijedi putem ekstenzivnog pristupa ovom pitanju, na način da se smanjenje javne potrošnje poistovjećuje, kao što je to do sada bio slučaj, sa smanjenjem plaća zaposlenika u Institucijama BiH. Podsjećamo da smo i ranije, u više navrata, upozoravali i predlagali da se značajne uštede mogu ostvariti na različitim pozicijama rashoda,  te da zahvatanje u plaće zaposlenika, proizvodi lančane posljedice u smislu višestruko negativnog efekta po fondove penzionog, zdravstvenog,  socijalnog osiguranja…., na moguće kadrovsko slabljenje Institucija, te u krajnjoj instanci na sveukupna ekonomsko – socijalna kretanja u zemlji, (smanjenje kupovne moći, smanjenje potražnje….)

U vezi sa navedenim teško se oteti utisku, da je donosiocima odluka očito najjednostavnije posegnuti za ovakvim rješenjem, koje se opravdava  stvaranjem lažne slike o povlaštenom položaju i privilegijama zaposlenih u Institucijama BiH, uprkos činjenici da veći broj zaposlenih gotovo da se približio rubu egzistencijalne ugroženosti i ugroženosti digniteta rada u administraciji jedne države. Umjesto da se, neovisno o teškoj situaciji u zemlji, kontinuirano radi na ostvarivanju optimiziranja javne potrošnje, a da se time ostvarena sredstva usmjere na socijalni i ekonomski razvoj BiH i njenih entiteta, te da se ogroman potencijal Institucija BiH izražen u kadrovskim i tehničkim resursima u čiji razvoj su uložena značajna sredstva, efektuira kroz adekvatne programe i aktivnosti usmjerene između ostalog i opredjeljenjem BiH i njenih entiteta na putu ka euoro-atlanskim integracijama, „rješenja“ se uvijek pronalaze u urušavanju dostojanstva rada i materijalnog položaja zaposlenih u Institucijama BiH.

U smislu pomenutog, iznova skrećemo pažnju na činjenicu da su plaće zaposlenika u Institucijama BiH godinama prije 2008 bile na ponižavajućem nivou, povećanje koje je uslijedilo vrlo brzo je bilo praćeno faktičkim smanjem plaće na način da osnovica za plaću od polovine 2009 nije određivana u skladu sa Zakonom o plaćama, već je, protuzakonito, vraćena i zaleđena na iznosu iz 2008. godine, a trend ataka na plaću nastavljen je i u narednom periodu, sve do sada. U međuvremenu na entitetskom i nižim nivoima vlasti u BiH, demonstrirana je „rastrošnost“ i potpuna nebriga za povećanje javne potrošnje, da bi u ovom trenutku „spasonosno rješenje“ postalo zahvatanje u budžet Institucija BiH, bez da se analiziraju posljedice ovakvog, usuđujemo se reći, „nehumanog eksperimenta“.

 

 

Kompletno pismo protesta možete preuzeti na ovom linku

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading