Archives
Categories

 793 total views,  2 views today

Prijedlozi za izmjene i dopune Statuta Reprezentativnog sindikata

Član 1.

Ovim statutom u skladu sa članom 12 . Zakona o udruženjima i fondacijama,
utvrđuje se:

PREDLAŽEMO IZMJENU TAČKE a), I TO:

a) Naziv, sjedište i područje djelovanja i organizaciju Samostalnog sindikata
državnih i policijskih službenika izaposlenika u Institucijama BiH, sudskoj vlasti
I javnim ustanovama BiH (u daljem tekstu: PRECIZNO DEFINISATI NPR.
Samostalni sindikat, Sindikat, Reprezentativni sindikat).

Član 19.

Nadzorni odbor
(1) Nadzorni odbor Sindikata sastoji se od predsjednika i četri (4) člana.
(2) Nadzorni odbor vrši kontrolu i ostvarivanja politike finansiranja, korištenja
finansijskih sredstava i ukupne sindikalne pokretne i nepokretne imovine i o tom
najmanje jedanput godišnje informiše članstvo i Upravni odbor.
(3) Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svom radu.

PRIJEDLOG DA SE DODA:

(4) Nadzorni odbor na konstituirajućoj sjednici bira Predsjednika.
(5) Nadzorni odbor za svoj rad odgovoran je Skupštini i o svom radu Skupštini
podnosi godišnji izvještaj.

Član 25.

Predsjednik, zamjenici predsjednika i potpredsjednici su po funkciji članovi
Upravnog odbora, Predsjednik je po funkciji i predsjednik Upravnog odbora.

AKO JE PREDSJEDNIK SINDIKATA PO FUNKCIJI I PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA ZAŠTO JE BIRAN PREDSJEDNIK UPRAVNOG
ODBORA. PREDLAŽEMO DA SE OVAJ ČLAN PRECIZIRA.

Član 26.

(1) Mandat svih organa Sindikata i nosioca funkcija u Sindikatu traje 1 (jedna)
godina, sa mogućnošću obnove mandata.

AKO JE MANDAT 1 GODINA, KAKO JE SINDIKAT FUNKCIONISAO OD
ZADNJE ODRŽANE SKUPŠTINE 2009.GODINE. OVAJ ČLAN TREBA ILI
MIJENJATI ILI SE UBUDUĆE PRIDRŽAVATI NJEGOVE ODREDBE PA
ODRŽAVATI SKUPŠTINU SVAKE GODINE.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading