Archives
Categories

Loading

Na osnovu člana 24. Statuta  Samostalnog  sindikata  državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine, predsjednik Upravnog odbora Sindikata  g-đa Gordana Šarović sazivala  je dvadesetčetvrtu sjednicu  Upravnog odbora Samostalnog sindikata  državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj  vlasti  i  javnim  ustanovama  Bosne  i  Hercegovine u  prostorijama  Zajedničkih  institucija  BiH, ulica  Trg  BiH broj  1.dana 15.09.2016 godine sa početkom u 15,30 sati/časova.

Prisutni  članovi  Upravnog  odbora  Samostalnog  sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine,sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine, su:

 1. Juro Bilić, predsjednik Sindikata BiH
 2. Nedim Ibrahimović, član
 3. Fehmija Sadiković, zamjenik predsjednika Sindikata BiH
 4. Gordana Šarović, predsjednik Upravnog odbora Sindikata BiH
 5. Lejla Čopelj, član
 6. Jasmina Dževlan, član
 7. Miroslav Kovžan,član
 8. Denis Ferović, član

Sjednici  nisu  prisustvovali  sljedeći  članovi  Upravnog  odbora  Sindikata:

 1. Ermin Terko, podpredsjednik Sindikata BiH
 2. Željko Kovač ,član
 3. Asim Bulbul, član
 4. Zorana Nedić,član
 5. Jasna Ramić, član
 6. Luca Zećirović, član
 7. Branimir Gojković, član
 8. Nermin Mesinović, član

Sjednici je prisustvovala Munevera Radović tehnički sekretar Sindikata u svojstvu zapisničara.

G-đa Gordana Šarović, predsjednik Upravnog odbora Reprezentativnog sindikata BiH otvorila je dvadesetčetvrtu sjednicu UO i predložila sljedeći

DNEVNI RED:
1.  Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice UO;
2.  Tužba;
3.  Održavanje Skupštine SPDS BiH;
3.  Razno.

Dnevni red usvojen jednoglasno.

Prva tačka dnevnog reda:
Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Upravnog odbora.Zapisnik  usvojen jednoglasno.

Druga tačka dnevnog reda:
Tužba;Sindikat Ministarstva odbrane BiH podnio je  Sudu Bosne i Hercegovine ,Tužbu protiv Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine istakla je g-đa Gordana Šarović predsjednik Upravnog odbora  Sindikata BiH.

Treća tačka dnevnog reda:
Održavanje Skupštine Sindikata BiH.Zaključeno je iduće sedmice održi tematsku sjednicu Upravnog odbora na koju će se pozvati predsjednici( predstavnici) sindikalnih organizacija kako bi se dogovorilo oko održavanja Skupštine Sindikata BiH.Formirati radnu grupu koja će pripremiti održavanje Skupštine.Uraditi Izvještaj o radu za period 01.01.do 30.09.2016 godine.Termin održavanja iste okvirno je dogovoreno kraj oktobra početak novenbra 2016 godine.

Za članove Upravni odbor Sindikata sjednicu zakazati u 15,00 sati/časova, za ostale pozvane u 16,00 sati/časova.

Razno:
Član Upravnog odbora g-din Denis Ferović obrati se usmenim putem Upravnom odboru sa molbom da mu se izađe u susret ako je to ikako moguće da mu se pomogne oko zaposlenja supruge. Zaključeno je da se o oveme prodiskutuje na sledećoj sjednici Upravnog odbora.

Sastanak  je završen u 16,20 sati/časova.

Zapisnik sačinila:
Munevera Radović

Predsjednik UO Reprezentativnog Sindikata BiH
Gordana Šarović

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading