Archives
Categories

 633 total views,  2 views today

Šesta Vanredna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 07.10.2017. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačne dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

 1. Sublimiranje dostavljenih prigovora sindikalnih organizacija na odluku o prevozu;
  – Predsjednica je prisutne članove UO upoznala o pristiglim reakcijama iz velikog broja samostalnih sindikalnih organizacija, ali i pojedinalnih reakcija članstva koje se odnose na odredbe Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz sa posla u institucijama Bosne i Hercegovine, a u vezi uočenih diskriminatornih odredbi navedene Odluke u dijelu koji se odnosi na visinu osnovice za obračun visine naknade za prijevoz. Sve pristigle reakcije su razlog održavanja vanredne sjednice UO i zahtjevaju hitnost u postupanju:
  – Učešće u raspravi o ovom problemu su uzeli svi prisutni članovi UO, te je zaključeno da Ministarstvo financija i trezora BiH u procesu izrade Odluke nije konsultovalo Sindikat,a dopis koji je Sindikat samoinicijativno uputio navedenoj instituciji se pogrešno tumači i zloupotrebljava te se na taj način plasira informacija zaposlenima da je Sindikat dao saglasnost na ovakav tekst Odluke. Pomenutim dopisom Sindikat je zatražio jedinstven kriterij za obračun naknade za prevoz čime bi se izbjegle zloupotrebe i diskriminacija, ali na način da svaki zaposleni ostvari naknadu za prevoz koji odgovara stvarnim troškovima prevoza;
  – Sindikat skreće pažnju na diskriminatorne odredbe koje se odnose na visinu naknade koja se obračunava prema dostavljenoj tabeli koja se nalazi u prilogu Odluke;
  – Sindikat također konstatuje činjenicu nepoštivanja zakonskih odredbi prilikom same izrade Odluke;
 2. Određivanje daljnjih pravaca djelovanja prema poslodavcu i nadležnoj instituciji za pripremu Odluke i određivanje modaliteta o upoznavanju zaposlenih u Institucijama BiH sa cjelokupnom situacijom;
  – U cilju hitnog djelovanja i daljeg osporavanja predmetne Odluke UO je usvojio zaključak o nastavku svojih aktivnosti a koji obuhvata slanje sljedećih dopisa:

  • Instituciji Obusmena za zaštitu ljudska prava u BiH – zahtjev za pokretanje procedure utvrđivanja kršenja Zakona o diskriminaciji
  • Ustavno-pravnoj komisiji Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH – zahtjev za pokretanje procedure ocjene zakonitosti Odluke
  • Ustavno-pravnoj komisiji Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH – zahtjev za pokretanje procedure ocjene zakonitost

  – Uputiti dopis u formi informacije svim zaposlenim u institucijama BiH o aktivnostima koje je Samostalni sindikat podueo, tj. da se 13.10.2017. godine pismenim putem obratio Vijeću ministara BiH kao poslodavcu i Ministarstvu financija i trezora BiH sa zahtjevom za stavljanje Odluke van snage, te naknadno prilagođavanje obračuna visine naknade za prevoz uz konsultacije sa Sindikatom;
  – Svi prijedlozi su jednoglasno usvojeni

 3. Izvještaj sa okruglog stola na temu „Određivanje minimuma rada u slučaju štrajka”
  – Predsjednica prisutne članove UO upoznala o održanom okruglom stolu dana 11.10.2017 godine u 14,00 sati u prostorijama sale za sastanke Parlamentarne skupštine sala 1/1 na prvome spratu. Organizacioni odbor  u sastavu Lejla Čopelj, Kristijan Vasilić, Jasna Ramić i Denis Ferović, je u potpunosti ispunio zadatak te je okrugli sto održan u veoma dobroj atmosferi uz prisustvo oko 50 gostiju predstavnika institucija i samostalnih sindikalnih organizacija Od pozvanih izlagača svi su se odazvali osim predsjednika Sindikata uprave RS-a. Među prisutnim učesnicima bio je i direktor Agencije za državnu službu g. Neven Akšamija te svojim učešćem i obraćanjem dao doprinos temi koja je bila razmatrana na okruglom stolu;
  – Predsjednica je predložila da se Informacija sa zaključcima sa okruglog stola dostavi svim institucijama na upoznavanje. Informacija će se dostaviti dostaviti i svim predsjednicima sindikalnih organizacija te ih pozvati da pokrenu inicijativu za donošenje Odluke o određivanju minimuma procesa rada u slučaju štrajka ukoliko rukovodioci institucija u razumnom roku sami ne pokrenu ove aktivnosti.
  – Svi prijedlozi su jednoglasno usvojeni.
 4. Razno
  Predsjednica je prisutne upoznala sa ostvarenim kontakotom sa Aencijom za državnu službu te prijedlogom za saradnju u budućnosti;
  – Predložen je i usvojen zaključak da se ubuduće sjednice UO snimaju tonski radi izrade Zapisnika;
  – Predsjednica je najavila održavanje redovne sjednice UO za 09.11.2017.godine u 16,30h  te zamolila prisutne da osiguraju prisustvo zbog bitnih tema koje će se razmatrati na toj sjednici.

Napomena: navedeni su izvodi tački dnevnog reda sa zaključcima. Kompletan zapisnik možete preuzeti na upit putem emaila: r.sindikat@bih.net.ba.

– U cilju hitnog djelovanja i daljeg osporavanja predmetne Odluke UO je usvojio zaključak o nastavku svojih aktivnosti a koji obuhvata slanje SLJEDEĆIH dopisa:

Instituciji Obusmena za zaštitu ljudska prava u BiH – zahtjev za pokretanje procedure utvrđivanja kršenja Zakona o diskriminaciji;

Ustavno-pravnoj komisiji Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH – zahtjev za pokretanje procedure ocjene zakonitosti Odluke;

 • Ustavno-pravnoj komisiji Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH – zahtjev za pokretanje procedure ocjene zakonitost

– Uputiti dopis u formi informacije svim zaposlenim u institucijama BiH o aktivnostima koje je Samostalni sindikat podueo, tj. da se 13.10.2017. godine pismenim putem obratio Vijeću ministara BiH kao poslodavcu i Ministarstvu financija i trezora BiH sa zahtjevom za stavljanje Odluke van snage, te naknadno prilagođavanje obračuna visine naknade za prevoz uz konsultacije sa Samostalnim sindikatom u skladu sa članom 57. stav (2)  Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading