Archives
Categories

 1,017 total views,  2 views today

Poštovano članstvo,

Povodom usvajanja i objavljivanja nove Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prevoz na posao i prevoz sa posla u institucijama BiH  (u daljem tekstu: Odluka) Samostalni sindikat državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, sudskoj vlasti i javnim ustanovama BiH (u daljem tekstu: Samostalni sindikat) se obrača svim zaposlenim u institucijama BiH sa sljedećom informacijom.

Konstatiramo da je poslodavac tokom sačinjavanja prijedloga Odluke izabrao put koji je u suprotnosti sa članom 57. stav (2) Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine čime je definirano da će Vijeće ministara BiH prilikom izrade podzakonskih akata izvršiti konsultacije sa predstavnicima reprezentativnog sindikata u institucijama Bosne i Hercegovine. Naime, tokom sačinjavanja prijedloga Odluke poslodavac niti nadležna institucija za sačinjavanje prijedloga Odluke nije konsultirala Samostalni sindikat niti druge sindikalne organizacije organizirane u okviru Institucija BiH čime su dokazali nepostojanje svijesti o socijalnoj osjetljivosti ovog pitanja, izostanak želje za partnerskim odnosom, ali i izostanak stvarne želje da pitanje jednog od zakonski zagarantiranih prava zaposlenih bude kvalitetno riješeno. Jedno je imati strateško opredjeljenje o ostvarivanju ušteda, a sasvim drugo pokušati te uštede ostvariti uskračujući postojeća prava zaposlenih koja su svakako na minimumu minimuma.

Analizom odredbi Odluke je utvrđeno da je stvorena diskriminacija zaposlenih po mjestu prebivališta te su stvorene kategorije zaposlenih koje ni teoretski, bez obzira na sredstvo prevoza, ne mogu ostvariti iznos naknade za prevoz u stvarnom iznosu troškova za prevoz što je suprotno odredbama člana 41. stav (1) Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine koji definiše da: „Zaposlenom u institucijama BiH pripada pravo na naknadu troškova prevoza na posao i sa posla, ako u instituciji nije organiziran prevoz“. Također, kao rezultat svega navedenog imamo pojavu javnog nezadovoljstva oštećenih kategorija čime se pravi jaz ne samo na relaciji poslodavac-zaposleni već i na relaciji unutar različitih kategorija zaposlenih. U konačnici, dobijamo negativnu atmosferu unutar Institucija BiH koja se vrlo lako mogla izbjeći da se procesu sačinjavanja Odluke pristupilo ozbiljnijom analizom koja je mogla da pretpostavi stvaranje kategorija koje su diskriminirane.

Također, Odlukom se propisuje i pribavljanje dokumenata koji radi dokazivanja prava na naknadu za prevoz, što u potpunosti podržavamo. Međutim, propisivanjem dostave obrasca PBA 4 se iziskuju dodatni troškovi za uposlene koji zavisno od općine prebivališta prelaze iznos takse od 10,00 KM, dok obrazac PBA 3 sadrži iste podatke, a izdaje se besplatno. Uz sve navedeno se postavlje i pitanje opravdanosti traženja JMBG u kontektsu Izjave o potvrđivanju traženia informacije vezano za dolazak na posao u kojem su navedeni opcionalni izbori „putujem dnevno“ i „ne putujem dnevno“.

Samostalni sindikat je cjelokupne rezultate detaljne analize Odluke (definiranje udaljenosti mjesta rada od mjesta prebivališta kao najkraće saobračajne putne komunikacije, a da se pri tome nisu predvidjeli troškovi autoputa koji nastaju korištenjem najkraće moguće relacije te nepostojanje direktnih prevozničkih linija na tim relacijama; dikriminiranje svih zaposlenih čiji troškovi prevoza prelaze 300,00KM čime su zaposleni koji dolaze iz regija BiH koje su udaljene od mjesta rada stavljeni u neravnopravan položaj u odnosu na druge; stvaranje kategorija zaposlenih koji imaju mjesto prebivališta u zonama organiziranog javnog prevoza koje ne mogu ostvariti ni 30% iznosa mjesečne karte odnosno manje od 20% iznosa dnevnih karti potrebnih za dolazak na posao i odlazak sa posla čime je potpuno zanemaren ekonomski aspekt prava na prevoz i trenutna cijena mjesečnih i pojedinačnih karti u zonama organiziranog javnog prevoza; neravnopravan status zaposlenih koji rade u smjenama itd.) sa fokusima na odredbe Odluke koje su diskiminatorne i nezakonite su u formi zahtjeva upućene:

–       Instituciji Obusmena za zaštitu ljudska prava u BiH – zahtjev za pokretanje procedure utvrđivanja kršenja Zakona o diskriminaciji

–       Ustavno-pravnoj komisiji Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH – zahtjev za razmatranje Odluke te pokretanje procedure u skladu sa Poslovnikom o radu

–       Ustavno-pravnoj komisiji Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH – zahtjev za razmatranje Odluke te pokretanje procedure u skladu sa Poslovnikom o radu

Također, Samostalni sindikat se 13.10.2017. godine pismenim putem obratio Vijeću ministara BiH kao poslodavcu sa zahtjevom za stavljanje Odluke van snage, te naknadno prilagođavanje obračuna visine naknade za prevoz uz konsultacije sa Samostalnim sindikatom u skladu sa članom 57. stav (2)  Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, a vođeni univerzalnim principima objektivnosti odnosno na način da svaki zaposleni, bez obzira na sredstvo prevoza, ostvari pravo na iznos naknade troškova za prevoz ekvivalentan stvarnom iznosu troškova za prevoz.

U protivnom, bit ćemo primorani sudskim putem tražiti zaštitu povrijeđenih prava zaposlenih u institucijama BiH.

Molimo rukovodioce institucija BiH da sa ovom Informacijom upoznaju sve zaposlene u svojim institucijama.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading