Archives
Categories

 708 total views,  2 views today

Četrnaesta Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 16.03.2018. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

1. Informacija sa održane Vanredne Skupštine Sindikata;

Informaciju o održanoj Skupštini podnijela je predsjednica koja je izrazila nezadovoljstvo odzivom članova Upravnog odbora. Zapisnik sa iste usvajat će se na sljedećoj Skupštini. Skupštini je prisustvovala i Nermina Spahić koja je angažovana za vođenje finansisko- materijalnih poslova u Sindikatu. Zapisnik sa Skupštine sa pratećom dokumentacijom je sačinjen i spreman kako bi se Zahtjev za upis promjena u registar podnio  Ministarstvu pravde BiH. U Statutu Sindikata izvršit će se određene izmjene i dopune. U članu 6. stav (1) mijenja se naziv Sindikata. Član 40. tačka 4. mijenja se i glasi: Donosi se Pravilnik o organizovanju i radu Sindikalnih organizacija Sindikata i Pravilnik o materijalno- finansijskom poslovanju Sindikata. U članu 45. stav (1) mijenja se i glasi Nadzorni odbor Sindikata ima pet članova koje bira i razrješava Skupština Sindikata iz reda svojih članova. U Članu 59. mijenja se znak i pečat u svom izlaganju istakao je Ermin Terko predsjedavajući Skupštine. Svi zaključci sa Skupštine moraju se realizovati do naredne  Skupštine.

2. Informacija o održanom radnom sastanku (ROSUP);

Informaciju sa održanog radnog sastanka ROSUP-a je podnijela predsjednica Sindikata koja je ponovo istakla mali broj članova UO na sastanku. Na sastanku je utvrđeno Pismo podrške sindikatu državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine je upućeno Vijeću ministara BiH. Pismo su  potpisali predstavnici  Sindikata    državnih službenika i namještenika Federacije BiH, Sindikat uprave Republike srpske, Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore, Sindikat uprave Srbije, Sindikat pravosuđa Srbije i Sindikat UPOZ Makedonije. Po završetku sastanka je održana je pres konferencija, ručak u Zajedničkim službama institucija BiH  te svečana večera u restoranu na Ilidži. O daljnjim aktivnostima vezano za ROSUP će predsjednica nastaviti informisati UO. Također, sa sastanka je upućeno i Pismo podrške Sindikatu Republike srpske, istakao je član UO Fehmija Sadiković član UO.

3. Sporazum sa Sindikatima policije i UIO;

Dana 28.02.2018 godine održan je sastanak sa predsjednicima i predstavnicima Saveza sindikata policijskih organa i predsjednicom sindikalne organizacije Uprave za indirektno oporezivanje. Ispred UO Sindikata su prisustvovali Lejla Čopelj, Luca Zećirović i Kristijan Vasilić. Prisutne se upoznala o održanoj Vanrednoj skupštini. Na sastanku je dogovoreno saradnja po pitanjima zajedničke prirode svih sindikata. Napravljen je prijedlog Sporazuma o saradnji i dogovoren termin održavanja sastanka da se isti potpiše, ali zbog profesionalnih obaveza potpisnika je prolongiran. Članovi UO će biti informisani o naknadnom termin za potpisivanje Sporazuma kada isti bude utvrđen. Nastupaćemo zajednički prema Vijeću ministar BiH istakla je predsjednica.
Zaključeno je: Upravni odbor podržava potpisivanje Sporazuma sa policijskim sindikatima i sindikalnom organizacijom UIO u formi koja je dostavljena.

Ističe  šest mjeseci od primjene Odluke zaposlenih u institucijama za dolazak na posao i odlazak sa posla, gdje bi MFIT BiH trebalo da preispita opravdanost iste.Uputiti  dopis MFIT BiH i Vijeću ministara BiH.Član UO Edin Kučuković  uradiće dopis.

4. Informacija-dopis Ministarstvu pravde BiH (utvrđivanje reprezentativnosti):
Zaključeno je: Zbog utvrđivanja reprezentativnosti Sindikata obaveza je do 12.03.2018. godine uputiti dopis Ministarstvu pravde BiH, sa potrebnom dokumentacijom.

5. Informacija o Advokatskoj kancelariji – Izvještaj o radu za 2017 godinu;
Članovi UO upoznati su sa Izvještajem o radu za 2017. godinu advokata Damira Katice koji zastupa Sindikat. Zaključak sa Skupštine je da se raskine saradnja sa advokatom i da se izabere novi putem Javnog poziva. Prijedlog  Upravnog odbora da se predloži tim koji će obaviti razgovor sa advokatom te su predloženi sljedeći članovi: Lejla Čopelj, Luca Zećirović, Edin Kučuković i Smajil Pašalić. Termin sastanka je zakazan za iduću sedmice. Upoznati advokata sa zaključkom sa Skupštine.

Napomena: navedeni su izvodi tački dnevnog reda sa zaključcima. Kompletan zapisnik možete preuzeti na upit putem emaila: r.sindikat@bih.net.ba.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading