Archives
Categories

 736 total views,  2 views today

Šesnaesta Vanredna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 23.03.2018. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

1. Izmjene Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH

Vanredna sjednica je organizirana zbog samo jedne tačke dnevnog reda odnosno zauzimanja stava te određivanja daljnijih aktivnosti vezano za smanjenje osnovice zaposlenih u institucijama BiH koje je potencijalno da se desi usljed izmjena Zakona o platama I naknadama u institucijama BiH. Sjednici su pored članova UO prisustvovali članovi Nadzornog odbora, predsjednici, predstavnici I članovi samostalnih sindikalnih organizacija. Nkaon provedenih diskusija usvojeni su sljedeći zaključci:

Zaključak 1.

Sindikat u  potpunosti podržava prijedlog koji se odnosi na povečanje koificijenta predloženoj kategoriji profesionalnih vojnih lica.

Zaključak 2.

Na prijedlog izmjena članka 14. Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH te mišljenja Ministarstva financija i trezora BiH u kojem se navodi da primjena eventualne izmjene je moguća samo uz umanjenje visine osnovice za obračun plate za 2018. godinu, Sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH izražava oštar protest i ogorčenje.

Zaključak 3.

Organizovati Pres konferenciju u cilju informisanja javnosti o stvarnom stanju.

Zaključak 4.

Za Pres konferenciju potrebno je sačiniti analizu sa informacijom koja se odnosi na zaposlene u institucijama BiH:

Zaključak 5.

Uputiti dopis Ministarstvu finansija i trezora BiH u skladu sa članom 11.stav 2. i 3. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 28/00, 45/06, 102/09 i 62/11 i 100/13), da dostave informacije vezano za broj i struktuiru uposlenih u institucijama BiH.

Zaključak 6.

Uputiti dopis Ministarstvu pravde BiH  (Inspektoratu) sa upitom vezano za aktivnosti institucija o obavezi donošenja odluka  o određivanju minimuma rada zaposlenih u institucijama BiH u slučaju štrajka kao pravno formalnih uslova za održavanje štrajka.

Napomena: navedeni su izvodi tački dnevnog reda sa zaključcima. Kompletan zapisnik možete preuzeti na upit putem emaila: r.sindikat@bih.net.ba.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading