Archives
Categories

 779 total views,  2 views today

Danas je u organizaciji i domaćinstvu Sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine održan sastanak Regionalnog odbora sindikata uprave i pravosuđa (ROSUP).

Sindikati uprave, pravosuđa, državnih službenika i zaposlenika institucija Bosne i Hercegovine,  Federacije BiH, Republike Srpske, Crne Gore, Srbije i Makedonije, su potpisnice Deklaracije o saradnji Sindikata zemalja regiona. Potpisivanjem navedene Deklaracije Sindikati su se opredjelili na međusobnu  pomoć i podršku u sindikalnom djelovanju, zaštiti prava članstva, edukativnim aktivnostima i izgradnji socio-ekonomskog dijaloga.

Tokom sastanka prisutnima je prezentirana organizaciona struktura i djelokrug rada Sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, ali i problemi sa kojima se susrećemo u svom radu.

Obzirom da na nivou institucija Bosne i Hercegovine ne postoji Kolektivni ugovor, stav sindikata je da je time ugrožen položaj zaposlenih u institucijama BiH u odnosu na nivo entiteta u Bosni i Hercegovini, ali i zemalja regiona.

Kroz dijalog i razmjenu iskustva tokom sastanka, zaključeno je da entitetski i sindikati iz regije imaju uspostavljen određeni  model i  mehanizam saradnje vlasti i Sindikata u cilju rješavanja krucijalnih pitanja statusa zaposlenih, što nije slučaj na nivou institucija Bosne i Hercegovine.

Delegacije prisutnih Sindikata daju punu podršku Sindikatu državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH u cilju otpočinjanja socijalnog dijaloga sa poslodavcem, i potpisivanja kolektivnog pregovora.

Također, sindikati ukazuju na činjenicu da poslodavci ovakvim stavom prema Sindikatu krše odredbe Zakona o radu u institucijama BiH, ali i međunarodnih propisa i Konvencija koje je Bosna i Hercegovina ratifikovala, kao što su:

  • Konvenciju o pravu na organizovanje i kolektivno pregovaranje broj 98 iz 1949.godine;
  • Konvenciju o pravu na organizovanje i kolektivno pregovaranje broj 98 iz 1949.godine;
  • Konvencija koja uređuje pitanje zaštite prava na organizovanje i procedure za utvrđivanje uslova zapošljavanja (radnog odnosa) u javnoj službi br. 151, koju je Bosna i Hercegovina ratifikovala 31.3. 2015.godine;
  • Konvencija o kolektivnom pregovaranju br 154 iz 1981.godine, koja propisuje da se izraz kolektivno pregovaranje proteže na sve pregovore koji se odvijaju između poslodavca, skupine poslodavaca ili jedne ili više organizacija poslodavaca s jedne strane i jedne ili više radničkih organizacija s druge strane, za utvrđivanje radnih uvjeta i uvjeta zapošljavanja; i / ili reguliranje odnosa poslodavaca i radnika; i / ili reguliranje odnosa poslodavaca ili njihovih organizacija i radničke organizacije ili radničkih organizacija.

U vezi sa navedenim, Regionalni odbor Sindikata uprave i pravosuđa upućuje Vijeću Ministara BiH, molbu za uspostavom socio-ekonomskog dijaloga sa Sindikatom u cilju otpočinjanja kolektivnog pregovranja, te izjednjačavanja stepena zaštite prava iz radnog odnosa i položaja državnih službenika i zaposlenika na nivou institucija Bosne i Hercegoivne sa državnim službenicima i zaposlenicima na nivou entiteta i zemalja regiona.

Sarajevo, 02.03.2018.godine

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading