Archives
Categories

Loading

Sedamnaesta Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 05.04.2018. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

1. Aktivnosti vezane za Kolektivni ugovor

Nakon provedene diskusije zaključeno da se formira radna grupa koja će raditi na izradi Kolektivnog ugovora odnosno prečistiti tekst postojećeg nacrta te ga dostaviti Upravnom odboru na razmatranje u roku od 30 dana. Upravni odbor bi po razmatranju dostavljenog nacrta isti dostavio samostalnim sindikalnim organizacijama putem web stranice sindikata sa rokom od 15 dana za dostavljanje komentara I sugestija. Radnu grupu čine Edin Kučuković, Fazila Klisura, Salih Karčić, Almir Beridan, Faruk Bajramović i Ermin Terko.

2. Informacija radne grupe za organiziranje sportskih igara

Ispred radne grupe informaciju je podnio Nedim Ibrahimović te je nakon diskusije zaključeno sljedeće:

– okvirno termin održavanja igara je 14.-16. septembar 2018. godine;
– prikupiti ponude iz 5 sportsko rekreativnih centara u BiH;
– potreba formiranja organizacionog odbora;
– postojeća radna grupa se zadužuje da do sljedeće sjednice Upravnog odora sačini idejni projekat.

3. Javni poziv za pružanje advokatskih usluga

Obzirom na zaključke sa posljednje održane Skupštine sindikata vezano a pružanje advokatskih usluga, Upravni odbor zaključuje da se objavi javni poziv koji će biti objavljen na web stranici sindikata sa rokom prijave od 30 dana.

4. Rješavanje statusa tehničkog sekretara sindikata

Obzirom na odlazak u penziju dugogodišnjeg tehničkog sekretara sindikata zaključeno je formiranje radne grupe koja će provesti procedure za izbor novog tehničkog sekretara u roku do kraja juna 2018. godine.

Napomena: navedeni su izvodi tački dnevnog reda sa zaključcima. Kompletan zapisnik možete preuzeti na upit putem emaila: r.sindikat@bih.net.ba.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading