Archives
Categories

 681 total views,  2 views today

Devetnaesta Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 17.05.2018. godine te je njen nastavak održan 24.05.2018. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

ZAPISNIK

SA 19. REDOVNE SJEDNICE

Upravnog odbora Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH

Na osnovu člana 39. Statuta  Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovinei člana 7. Poslovnika o radu Upravnog odbora, dana 17.05.2018 godine sa početkom u 16,00 sati u Sali za sastanke prizemlje (neboder) zgrade Grčko Bosanskog prijateljstva BiH održana je 19. (devetnesta) Redovna sjednica  Upravnog odbora Sindikata.

Sjednici je prisustvovala Munevera Radović tehnički sekretar u svojstvu zapisničara.

Sjednicom je predsjedavala te ujedno je otvorila i vodila predsjednica Sindikata i predsjednica UO.

Predsjednica je predložila sljedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 18 sjednice UO;
 2. Informacija po Kolektivnom ugovoru;
 3. Pravilnik o organizovanju i radu sindikalnih organizacija;
 4. Pravilnik o službenim putovanjima (odluka);
 5. Zahtjev sindikalne organizacije Ministarstva odbrane BiH;
 6. Formiranje komisije za provođenje procedure odabira zaposlenika Sindikata;
 7. Informacija o prisustvu sportskim igrama Neum i SIPA BiH;
 8. Informacija o regionalnim igrama:
 9. Informacija sa konferencije Sindikata Crne Gore;
 10. Razno.

Na prijedlog da se pod 11. tačkom Dnevnog reda uvrsti imenovanje komisije za pregledanje prispjelih prijava po javnom pozivu zaključeno je da navedena tačka se može razmatrati u okviru 10. tačke Dnevnog reda.

Dnevni red je jedloglasno usvoje.

Ad 1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice UO.

Predsjedavajuća sjednice je pročitala zapisnik i zaključke sa 18. Sjednice.

 • Zapisnik sa 18. Sjednice Upravnog odbora je usvojen jednoglasno.

Ad 2. Informacija o Kolektivnom ugovoru;

Nakon odgovarajuće diskusije predloženi su saključci da se sačinjena verzija nacrta Kolektivnog ugovora zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine dostavi svim predsjednicima i predstavnicima sindikalnih organizacija kako bi  dostavili svoje komentare do 15.06.2018 godine.

Članovi radne grupe će nakon eventualno dobivenih komentara od sindikalnih organizacija na predloženi Nacrt Kolektivnog ugovora nastaviti sa radom kako bi se sačinio finalizirani tekst.

 • Navedeni zaključci su jednoglasno usvojeni.

Ad. 3 Pravilnik o organizaciji i radu Sindikalnih organizacija;

Član UO Ermin Terko je predstavio Pravilnik o organizaciji i radu Sindikalnih organizacija. U diskusiji koja je uslijedila su proizzašli prijedlozi izmjena na tekst Pravilnika te su pristupilo glasanju po slijedećim prijedlozima:

 • Usvojiti Pravilnik o organizaciji i radu Sindikalnih organizacija u predstavljenom tekstu radne grupe: Glasanje: ZA – 7 glasova;
 • Prijedlog Sindikalne organizacije Ministarstva odbrane BiH koji se odnosi na raspodjelu članarine u omjeru 30% krovnom sindikatu – 70% sindikalnoj organizaciji; Glasanje: ZA – 4 glasa;
 • Prijedlog da se glasanje po ovoj tački Dnevnog reda odloži za sljedeću sjednicu UO; Glasanje: ZA – 1 član.

Na osnovu glasanja usvojen je predloženi tekst Pravilnika o organizaciji i radu Sindikalnih organizacija, koji podrazumijeva i dosadašnju raspodjelu članarine između krovnog sindikata i samostalnih sindikalnih organizacija (50%-50%), te će isto biti na snazi do sljedeće Skupštine.

Ad.  4 Pravilnik o službenim putovanjima (odluka);

Predsjednica je predstavila potrebu uređivanja ove oblasti sa čime su složili svi prisutni članovi UO. Obzirom na specifičnosti i potrebu kvalitetnogi racionalnog rješenja predložen je zaključak da se tekst propisa za službena putovanja pripremi za sljedeću sjednicu UO, uz dostavljanje prijedloga teksta putem e-maila sa ciljem zajedničkog usuglašavanja finalne verzije i prilagodbe Statutu Sindikata.

 • Navedeni zaključak je jednoglasno usvojen.

Ad. 5 Zahtjev sindikalne organizacije  Ministarstva odbrane BiH;

Temeljem zahtjeva SO Ministarstva obrane BiH zadužena je Munevera Radović – tehnički sekretar Sindikata da izvrši provjeru u sindikalnoj banci (SBERBANK banka) plaćanja po izvodu broj: 107 od 28.07.2016. godine prema komitentu Damiru Katici – advokatu Sindikata (račun u Bosna Bank International d.d Sarajevo).

Nakon provedene diskusije predsjednica UO je predložila formiranje komisije koja će održati sastanak sa advokatom Damirom Katicom po temi zahtjeva SO Ministarstva odbrane BiH. Predloženi članovi komisije su slJedeći: Lejla Čopelj, Luca Zećirović, Dragan Marušić, Gordana Šarović i Juro Bilić.

 • Svi prijedlozi su jednoglasno usvojeni.

Napomena: Sastanak je završen u 17.10 sati nakon 5. Tačke Dnevnog reda te je dogovoren nastavak sastanka za 7 dana.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading