Archives
Categories

 843 total views,  2 views today

Nastavak devetnaeste redovne sjednice Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održan 24.05.2018. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

 

ZAPISNIK

SA NASTAVKA 19. REDOVNE SJEDNICE

Upravnog odbora Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH

Na osnovu člana 39. Statuta  Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, i člana 7. Poslovnika o radu Upravnog odbora, dana 24.05.2018 godine sa početkom u 16,00 sati u Sali za sastanke prizemlje (neboder) zgrade Grčko Bosanskog prijateljstva BiH održana je 19 (devetnesta) Redovna sjednica  Upravnog odbora Sindikata koja je počela 17.05.2018 godine i danas je nastavljena.

Sjednici je prisustvovala Munevera Radović tehnički sekretar u svojstvu zapisničara.

Sjednicom je predsjedavala te ujedno je otvorila i vodila predsjednica Sindikata i predsjednica UO.

Predsjednica je podsjetila prisutne člaove UO da je današnja sjednica nastavak 19. Redovne sjednice koja je iz prekinuta prije 7 dana (nakon 5. tačke Dnevnog reda) te predložila nastavak rada uz već usvojeni Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 18 sjednice UO;
 2. Informacija po Kolektivnom ugovoru;
 3. Pravilnik o organizovanju i radu sindikalnih organizacija;
 4. Pravilnik o službenim putovanjima (odluka);
 5. Zahtjev sindikalne organizacije Ministarstva odbrane BiH;
 6. Formiranje komisije za provođenje procedure odabira zaposlenika Sindikata;
 7. Informacija o prisustvu sportskim igrama Neum i SIPA BiH;
 8. Informacija o regionalnim igrama:
 9. Informacija sa konferencije Sindikata Crne Gore;
 10. Razno

Obzirom da su na 19. Redovnoj sjednici u okviru tački Ad 4. i Ad 5. usvojeni određeni zaključci i izvršavanje određenih aktivnosti usvojeno je da rad nastavka 19. Redovne sjednice počne od tačke 4. Dnevnog reda.

Ad.  4 Pravilnik o službenim putovanjima (odluka);

Nakon ponuđenih rješenja i provedene odgovarajuće diskusije predložen je sljedeći zaključak: Za potrebe službenih putovanja koristiti važeću Odluku Vijeća ministara BiH iz navedene oblasti. Navedeno će biti na snazi dok Sindikat ne pripremi svoj propis iz ove oblasti.

 • Predloženi zaključak je jednoglasno usvojen.

Ad. 5 Zahtjev sindikalne organizacije  Ministarstva odbrane BiH;

Po zaključku sa sjednice UO održane 17.05.2018 godine, Munevera Radović – tehnički sekretar Sindikata, je izvršila provjeru je kod SBERBANK banke, u kojoj je otvoren transakcijski račun SO Ministarstva odbrane BiH plaćanja po izvodu broj: 107 od 28.07.2016. godine na račun komitenta Damira Katice – advokata Sindikata BiH u Bosna Bank International d.d Sarajevo. Utvrđeno je da je SBERBANK po nalogu Suda izvršila uplate sa podračuna SO Ministarstva odbrane na račun advokata Damira Katice.

Također, radna grupa je održala sastanak sa advokatom Damirom Katicom. Ispred Sindikata sastanku su prisustvovali Lejla Čopelj, Luca Zećirović, Dragan Marušić i Gordana Šarović dok su ispred sindikalne organizacije Ministarstva odbane BiH sastanku prisustvovali Branko Trkulja i Andrija Čučuković. SO Ministarstva odbrane BiH po svom zahtjevu je tražila da se plaćanje računa advokatu se izvrši solidarno između krovnog sindikata i SO Ministarstva obrane BiH.

Članovi radne grupe podržali su gore navedeni prijedlog i predložili ga UO u formi prijedloga da se plaćanje troškova advokatu izvrši solidarno između Sindikata i SO Ministarstva obrane BiH i to u odnosu 50%-50%. Također, zaključeno je da sindikalna organizacija Ministarstva odbrane BiH nastavi da uredno izmiruje svoju članarinu prema Reprezentativnom sindikatu. Po navedenom prijedlogu se pristupilo glasanju.

 • Navedeni prijedlog je usvojen sa 13 glasova ZA, bez glasova PROTIV i 3 glasa SUDRŽAN.

Ad. 6 Formiranje komisije za provođenje procedure odabira zaposlenika Sindikata;

Nakon proveden sikusije predloženo je formiranje komisije koja će izvršiti iznalaženje najboljeg modela za obavljanje poslova u Sindikatu. U komisiju su predloženi sljedeći članovi: Lejla Čopelj, Luca Zećirović, Gordana Šarović, Jasna Ramić i Denis Ferović. Zadatak komisije je da do sljedeće sjednice UO pripreme prijedlog.

 • Navedeni prijedlozi su jednoglasno usvojeni.

Ad. 7 Informacija o prisustvu sportskim igrama Uprave za indirektno oporezivanje i SIPA BiH;

Izvještaj o posjeti održanim sportskim igrama u Neumu podnijeli su Nedim Ibrahimović i Fehmija Sadiković, koji su na poziv Uprave za indikrektno oporezivanje nominirani ispred Sindikata. Navedeni članovi su prenijeli utiske sa konstatacijom da su iste održane na izuzetno visokom organizacijskom nivou. Na poziv na prisustvo sportskim igrama SIPA BiH se odazvao Nedim Ibrahimović te prenio zapažanja sa istih.

Predloženo je da počne primjenjivati usvojeni način refundacije troškova putovanja.

 • Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad 8. Informacija o pozivu na Regionalne igre;

Predsjednica je informirala UO o pozivu na Regionalne igre koje će se održati od 21.-23.09.2018. godine u Neumu sa kotizacijom po učesniku od =300,00 KM.

Ad 9. Informacija sa konferencije Sindikata Crne Gore;

Predsjednica je podnijela izvještaj o prisustvu Konferenciji sindikata u Crnoj Gori, koja je održana 05.05.2018 godine na koju je po pozivu Sindikata uprave Crne gore bila predložena ispred Sindikata.

Ad 10. Razno.

 • U komisija za prijem advokata predloženi su Edin Kučuković, Ermin Terko, Lejla Čopelj, Najda Đuilić. Komisija treba da preuzme koverte  koje su pristigle na adresu Sindikata do 24.05.2018. godine i izvrši odabir, te da informira UO o prispjelim prijavama do naredne sjednice. 
 • Predsjednica je upoznala prisutne da je Sindikat u proteklom periodu zaprimio zahtjeve institucija koji nemaju organizirane sindikalne organizacije da se Sindikat očituje po prijedlozima Odluka o minimumu procesa rada u slučaju štrajka u njihovim institucijama. Predložena je komisija za pregledanje prispjelih Odluka o određivanju minimuma rada u slučaju štrajka u sljedećem sastavu: Lejla Čopelj, Luca Zečirović, Jasna Ramić, Ermin Terko i Edin Mulić. Komisija se zadužuje da neodložno organizira sastanak na kojem će analizirati prispjele zahtjeve. Komisiji se daje ovlast da omogući potrebne saglasnosti. 
 • Prisutni članovi UO su upoznati sa izvršenim aktivnostima u oblasti medijskog pojavljivanja Sindikata (pismo upućeno Vijeću ministara BiH te televizijska gostovanja). Navedeno pismo i gostovanja su objavljeni na web stranici sindikata. 
 • Vezano za aktivnosti radne grupe za izradu prjedloga teksta Kolektivnog ugovora predloženo je da se radionica za finaliziranje teksta održi 23.-24.06. 2018. godine. 
 • Predsjednica je upoznala članove UO o prispjelim pozivima na prisustvu sljedećim sportskim igrama te su pozvani zainteresirani članovi UO da se blagovremeno prijave predsjednici ili na e-mail Sindikata:
  – Teslić, 31.05.-03.06.2018. godine – Sindikat uprave Republike srpske;
  – Budva, 04.06.-09.06.2018. godine – Sindikat Srbije;
  – Sutomore, 07.06.-10.06.2018. godine – Sindikat Crne Gore;
  – Ohrid, 07.06.-10.06.2018. godine – sindikat Makedonije;
   
 • Ispred UO na održavanje sportskih igara u Tesliću predloženi su Dragan Marušić i Gojko Lalović, članovi SO Ministarstva odbrane BiH.

  • Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Sastanak je završen u 17.10 sati.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading