Archives
Categories

 729 total views,  2 views today

Dvadeset druga Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 30.08.2018. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

ZAPISNIK

SA 22. REDOVNE SJEDNICE

Na osnovu člana 39. Statuta Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH i člana 7. Poslovnika o radu Upravnog odbora, dana 30.08.2018 godine sa početkom u 17,00 sati u Sali 1102 na 11. spratu Zgrade prijateljstva između Grčke i BiH održana je 22 (dvadeset druga) Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata.

Sastanku su prisustvovale Munevera Radović i Mirela Zaimović uposlenice Sindikata.

Sjednicom je predsjedavala te ujedno je otvorila i vodila predsjednica Sindikata i predsjednica UO Lejla Čopelj.

Predsjednica je predložila sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice UO;
  2. Usvajanje zaključaka donešenih na tematskoj sjednici sa svim predsjednicima SO u vezu Kolektivnog ugovora;
  3. Informacija o aktivnostima u vezi organizacije sportskih igara;
  4. Prijedlog produženja ugovora o djelu za Muneveru Radović na mjesec dana i Mirelu Zaimović do kraja godine;
  5. Izmjene poslovnika o radu UO (koje predlaže član Edin Kučuković);
  6. Razno.

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

Ad 1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice UO.

Na Zapisnik sa 21. Sjednice UO izvršena je korekcija u tački  7.“ korekcija Finansijskog plana“ gdje se riječ „prestrukturiranje“ mijenja u „u skladu sa odlukom UO, Sindikat će pristupiti izradi pečata svim SO“ . Također je izvršena nadopuna tačke  8. „Razno“ gdje je potrebno navesti pojedinosti o kojem zahtjevu i presudi je riječ, kada su u pitanju troškovi Revizije koje je dužna SO MO isplatiti krovnom Sindikatu.

  • Nakon  usvojenih korekcija i nadopuna zapisnik sa 21. sjednice  jednoglasno je usvojen.

 

Ad 2. Usvajanje zaključaka donešenih na tematskoj sjednici sa svim predsjednicima SO u vezu Kolektivnog ugovora;

 

Proširena sjednica UO je održana 30.08.2018 na kojoj su bili pozvani predsjednici i predstavnici svih SO, a tema sjednice je bila Kolektivni ugovor.

Sjednicu je otvorila i vodila predsjednica Sindikata i predsjednica UO  Lejla Čopelj, a prezentaciju kolektivnog ugovora je napravio  Faruk Bajramović koji je ujedno bio i član radne grupe za izradu Kolektivnog ugovora.

Tokom sjednice svi prisutni su bili pozvani da daju svoje prijedloge i komentare na tekst Kolektivnog ugovora koje je sačinila radna grupa na čelu sa članom UO Edinom Kučukovićem.

Na sjednici koja je trajala dva sata prezentirano je i dopunjeno 16 članova Kolektivnog ugovora a zbog važnosti istog, odlučeno je da se nastavak sjednice održi u srijedu 05.09.2018.godine.

S tim u vezi UO nije bio u mogućnosti da usvaja zaključke sa pomenute sjednice te su odlučili da se ova tačka dnevnog reda ostavi za narednu sjednicu UO.

 

Ad 3. Informacija o aktivnostima u vezi organizacije sportskih igara;

 

Predsjednica Sindikata i predsjednica UO Lejla Čopelj  je informisala UO o izmjeni mjesta za održavanje svečane večere, a koja je bila predviđena da se održi u restoranu „Imidž“ u Semizovcu.  Nova lokacija za održavanje svečane večere je restoran „Bistra voda“ u Vogošći.

Član Fehmija Sadiković je informisao UO da će se sastanak Organizacionog odbora održati u utorak 04.09.2018.godine u 13.00 sati u  prostorijama sindikata.

Predsjednica UO Lejla Čopelj  je predložila da se član Fehmija Sadiković imenuje za koordinatora organizacionog odbora za sportske igre .

 

Također predsjednica UO Lejla Čopelj je predložila da se rok za prijavu učesnika na sportske igre sindikata produži do utorka 04.09.2018.godine do 12 sati.

  • Prijedlozi su usvojeni jednoglasno.

Ad.  4. Prijedlog produženja ugovora o djelu za Muneveru Radović na mjesec dana i Mirelu Zaimović do kraja godine;

 

Predsjednica UO  Lejla Čopelj  je informisala UO da ugovor o djelu za zaposlenice sindikata Mirelu Zaimović i Muneveru Radović ističe početkom mjeseca septembra.

Predsjednica je istakla da je zbog velikog obima posla, a koji se tiče organizovanja sportskih igara kao i preregistracije Sindikata koja je u toku,  potrebno produžiti ugovor dosadašnjoj uposlenici sindikata Muneveri Radović . Predsjednica je napomenula i da za novu uposlenicu Mirelu Zaimović  potrebno je još vremena kako bi što bolje i kvalitetnije prošla obuku.

Na upit članova UO uposlenica Sindikata Mirela Zaimović je potvrdila da je potrebno da Munevera Radović ostane u svojstvu mentora još neko vrijeme.

Također na upit UO Munevera uposlenica Sindikata Radović je izrazila želju da ostane i pomogne u daljoj obuci nove uposlenice.

 

  • UO  je jednoglasno usvojio zaključak da se ugovor o djelu za Muneveru Radović i za Mirelu Zaimović  produži do kraja godine odnosno da se ugovori potpišu prvo na tri (septembar, oktobar, novembar) a naknadno i za još jedan mjesec (decembar) .

 

 

Ad. 5. Izmjene poslovnika o radu UO (koje predlaže član Edin Kučuković);

S obzirom da predlagač izmjene Poslovnika o radu UO i član UO  Edin Kučuković nije bio prisutan na sjednici  UO zbog korištenja godišnjeg odmora, UO  je odlučio da se ova tačka dnevnog reda ostavi za narednu sjednicu UO na kojoj će član UO i predlagač Edin Kučuković biti prisutan.

Ad. 6. Razno

 

Smajil Pašalić član UO  je tražio da se u zapisnik unese da od sindikata traži da mu dostavi Pravilnik o finansijskom poslovanju sindikata.

Fehmija Sadiković je predložio da gost sindikalnih igara bude član UO Smajil Pašalić zbog svog velikog zalaganja u radu sindikata.

  • Prijedlozi su usvojeni jednoglasno.

Sastanak završen u 17:46 sati.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading