Archives
Categories

Loading

Dvadeset peta Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 20.12.2018. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

ZAPISNIK SA 25. REDOVNE SJEDNICE

Na osnovu člana 39. Statuta Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH i člana 7. Poslovnika o radu Upravnog odbora, dana 20.12.2018 godine sa početkom u 16,00 sati održana je 25 (dvadeset peta) Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata.

U svojstvu zapisničara, sjednici je prisustvovala Mirela Zaimović.

Sjednicom je predsjedavala te ujedno je otvorila i vodila predsjednica Sindikata BiH i predsjednica UO Lejla Čopelj.

Predsjednica je predložila sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 24.sjednice UO;

2. Informacija o realizaciji zaključaka;

3. Produženje Ugovora o djelu za Mirelu Zaimović (radno vrijeme 6 sati uz novčanu naknadu od 600KM);

4. Isplata novčane naknade članovima UO u skladu sa Poslovnikom o radu UO;

5. Dodjela novčanih stimulacija za: – Nermina Spahić-300,00 KM ( za izuzetno zalaganje i pomoć u procesu preuzimanja poslova i zadataka novog tehničkog sekretara u proteklih 6 mjeseci) – Munevera Radović- 300,00 KM ( ( za izuzetno zalaganje i pomoć u procesu preuzimanja poslova i zadataka novog tehničkog sekretara u proteklih 6 mjeseci i prekovremene sate) – Ermin Terko- 200,00 KM ( dodatna aktivnost na davanju mišljenja i saglasnost na Odluke o određivanju minimuma procesa rada u slučaju štrajka) – Edin Kučuković- 200,00 KM (pravne usluge) – Kristijan Vasilić- 200,00 KM (administracija web stranice)

6. Razno.

Nakon dostave dnevnog reda članovima UO, član UO Sindikata Luca Zečirević pismenim putem je predložila da se u tački br. 3. briše „radno vrijeme 6 sati uz novčanu naknadu od 600KM“ i u tački 5. brišu imena i iznosi predloženih za stimulacije iz razloga što smatra da se prijedlozi članova kojima će biti isplaćena stimulacija trebaju donijeti na sjednici UO.

Nakon provedene diskusije odlučeno je da se tekst predloženog dnevnog reda neće mijenjati.

Ad 1. Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice UO.

Predsjednica Sindikata BiH Lejla Čopelj je pozvala članove UO da iznesu primjedbe na zapisnik sa 24. sjednice UO. Utvrđeno je da zapisnik sa 24. sjednice UO u cjelosti odgovara odlučenome na 24. Sjednici UO, te je zapisnik usvojen jednoglasno.

Ad 2.Informacija o realizaciji zaključaka sa 24. sjednice UO;

Po ovoj tački dnevnog reda prisutnim članovima se obratila predsjednica UO Lejla Čopelj, koja je prisutne informisala o aktivnostima koje su poduzete po donešenim zaključcima na 24. sjednici UO: Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika organizovao je press konferenciju s ciljem informisanja članstva ali i šire javnosti o statusu i položaju zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, sa posebnim fokusom na odnos Vijeća ministara prema Sindikatu i određenim vidovima diskriminacije zaposlenih u institucijama BiH. Press konferencija je održana 19.12.2018.godine u 15,00 sati. Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH se obratio Upravnom inspektoratu Ministarstva pravde BiH u povodu Odluke o minimuma procesa rada za vrijeme trajanja štrajka za Ministarstvo vanjskih poslova BiH a koje je Vijeće ministara usvojilo na 154. sjednici održanoj 11.09.2018.godine. Obzirom da za takvu odluku nije bilo pravne osnove, jer nije prethodno pribavljena Saglasnost Sindikata, Sindikat je tražio stavljanje van snage pomente Odluke. Jedan od zaključaka koje je UO donio na 24. sjednici je i da se isplati jednokratna novčana pomoć na pristigle zahtjeve i to: – SO Agencija za ljekove i medicinska sredstva BiH- u pitanju je članica Sindikata kojoj su potrebna sredstva za sanaciju porodične kuće koja je izgorila u požaru. – SO BH MAC- za liječenje člana Sindikata, oboljelog od raka; – SO Služba za zajedničke poslove institucija BiH- za transplataciju rožnjače u Rusiji članice Sindikata. Na 24. sjednici UO donešeni su i zaljučci da se upute dopisi prema Vijeću ministara BiH za povećanje tplog obroka, kolektivno osiguranje svih zaposlenih u institucijama BiH, Inicijativa za proširenje liste bolesti za isplatu jednokratne novčane naknade zaposlenima u institucijama BiH i zahtjev MFT BiH da nas informišu o reviziji odluke za isplatu naknade za prevoz.  Informacija o realizaciji zaključaka sa 24 sjednice UO je usvojena jednoglasno.

Ad. 3. Produženje Ugovora o djelu za Mirelu Zaimović (radno vrijeme 6 sati uz novčanu naknadu od 600KM);

Po ovoj tački dnevnog reda prijedloge su iznijele predsjednica Sindikata Lejla Čopelj i član UO Sindikata (pismenim putem) Luca Zečirević. Prijedlog predsjednice Lejle Čopelj da se Mireli Zaimović produži ugovor o djelu a da se vrijeme umjesto dosadašnjih 4 sata produži na 6 sati uz naknadu od 600 KM. Prijedlog Luce Zečirević člana UO Sindikata je da se Mireli Zaimović da ugovor o radu na 6 mjeseci sa netto iznosom od 400 KM uz plaćene putne troškove i topli obrok kako slijeduje. Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen sljedeć zaključak:  Da se sa Mirelom Zaimović potpiše ugovor o radu na 6 mjeseci sa netto iznosom 400 KM uz plaćene troškove prevoza i topli obrok, na 4 sata uz radno vrijeme od 10:00 do 14:00 sati.

Ad. 4. Isplata novčane naknade članovima UO u skladu sa Poslovnikom o radu UO;

Po ovoj tački dnevnog reda prisutnima se obratila predsjednica Sindikata BiH Lejla Čopelj , koja je prisutne upoznala da član UO Jure Bilić nije prisustvovao na većini sjednica UO i da nije uplaćivao mjesečnu članarinu Sindikatu u zadnjih godinu dana. Nakon izlaganja predsjednice Sindikata BiH predložen je sljedeći zaključak : Da se isplati novčanan naknada svim članovima UO, osim članu Upravnog odbora Juri Biliću zbog ne dolaska na sjednice Upravnog odbora i ne uplaćivanja članarine za 2018.godinu. Predloženi zaključak je jednoglasno usvojen.

Ad. 5. Dodjela novčanih stimulacija;

Zbog značajnih rezultata rada, savjesnog zalaganja i dodatnog angažovanja izvan radnog vremena, predsjednica Sindikata BiH Lejla Čopelj je predložila da se nagrade jednokratnom novčanom stimulacijom sljedeće osobe: – Nermina Spahić-300,00 KM ( za izuzetno zalaganje i pomoć u procesu preuzimanja poslova i zadataka novog tehničkog sekretara u proteklih 6 mjeseci) – Munevera Radović- 300,00 KM ( za izuzetno zalaganje i pomoć u procesu preuzimanja poslova i zadataka novog tehničkog sekretara u proteklih 6 mjeseci i prekovremene sate) – Ermin Terko- 200,00 KM ( dodatna aktivnost na davanju mišljenja i saglasnost na Odluke o određivanju minimuma procesa rada u slučaju štrajka) – Edin Kučuković- 200,00 KM (pravne usluge) – Kristijan Vasilić- 200,00 KM (administracija web stranice) Po ovoj tački dnevnog reda u raspravi su učestvovali: član UO Nedim Ibrahimović, član UO Edin Mulić i član UO Edin Kučuković. Tokom diskusije skrenuta je pažnja da nagrade trebaju biti ujednačene, da se svima koji su predloženi od strane predsjednice Sindikata Lejle Čopelj isplati isti iznos od 200 KM te da se sa preostalih 200KM nagradi i predsjednica Sindikata Lejla Čopelj. Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen sljedeći zaključak:  Da se predložene osobe nagrade stimulaciom u iznosu od 200 KM a da se sa preostalih 200 KM nagradi predsjednica Sindikata Lejla Čopelj.

Ad. 6. Razno

Pod tačkom raznom data je informacija od zamjenika predsjednika Sindikata BiH Denisa Ferovića, koji je ujedno i član SO BHRT-a da je SO BHRT održala skupštinu te da je izabran novi predsjednik SO.

Sjednica završila u 18:10 sati.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading