Archives
Categories

 814 total views,  2 views today

Povodom prijedloga izmjena Pravilnika o uslovima i načinu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama BiH, Sindikat je uputio zahtjev Glavnom tajništvu Vijeća ministara, Ministarstvu financija, Ministarstvu pravde i predlagaču Agenciji za državnu službu BiH, a kojim se traži odlaganje razmatranja i usvajanja navedenog pravilnika. Zahtjev Sindikata sa ackentom na preporuke Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvu u EU i preporuke Evropske komisije sa 3. sastanka Posebne grupe za reformu javne uprave možete preuzeti na sljedećem LINKU.

Ovu problematiku posebno prati i Delegacija EU u BiH koja je u svom pismu od 09.06.2020. godine izrazila ozbiljnu zabrinutost na prijedlog izmjena Pravilnika o uslovima i načinu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama BiH. Pismo je adresirano na predsjedavatelja Vijeća ministara, ministre Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva financija i trezora, te na direktora Agencije za državnu službu.

Delegacija EU u BiH u svom pismu navodi da se predloženim izmjenama potkopavaju načela mobilnosti efikasnog napredovanja službenika te se otvara prostor za politički motivirane odluke u oblasti upravljanja ljudskim resursima. Izmjene su u suprotnosti s načelima javne uprave utvrđenimod strane OECD / SIGMA, Analitičkim izvješćem Europske komisije o Mišljenju o zahtjevu BiH za članstvo u EU i preporukama Europske komisije usvojenim u zaključku posljednjeg sastanka Posebne grupa za reformu javne uprave (PAR), od 12.02.2019. Također, izmjene podrivaju značajne napore koje su u posljednjih nekoliko mjeseci uložili predstavnici svih razina vlasti u zemlji, zajedno s Uredom predsjedavatelja Vijeća ministara i Delegacijom EU u BiH, prema postizanju značajnog napretka u okviru PAR-a do kraja 2020. godine, a u skladu sa zaključcima Predsjedništva BiH o 14 ključnih prioriteta Mišljenja Komisije.

Delegacija EU u BiH je pozvala na povlačenje prijedloga izmjena s dnevnog reda sjednica Vijeća ministara na dodatno usaglašavanje i savjetovanje sa ekspertima OECD / SIGMA, kako bi se osiguralo poštivanje načela javne uprave OECD / SIGMA. U završnom dijelu pisma, Delegacija podsjeća institucije BiH na potrebu da sve razine vlasti u BiH rade na svim izmjenama i dopunama zakona o državnoj službi na koordinirani način, u skladu sa svojim zajedničkim okvirom o politici državne službe i načelima utemeljenim na zaslugama.

Pismo-Delegacije-EU-u-Bi-H-1

Pismo-Delegacije-EU-u-Bi-H-2

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading