Archives
Categories

 937 total views,  2 views today

U kancelariji Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, dana 09.07.2020.godine, održan je sastanak predsjednika Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine- Lejle Čopelj, Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini – Dragana Krvavaca i Sindikata uprave za indirektno/neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine – Ane Mrnjavac.

Tema sastanka je bila „Nastavak aktivnosti po pitanju zajedničkog djelovanja tri reprezentativna sindikata“.

 

Predsjednici reprezentativnih sindiakata su razmjenili informacije o poduzetim aktivnostima u svojim sindikatima tokom pandemije i složili se da je neophodno raditi na daljem jačanju suradnje i sinergijskog djelovanja između sindikata u cilju poboljšanja uslova rada svih zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine.

Ana Mrnjavac, predsjednica Sindikata UIO BiH, izvjestila je o svom angažmanu kao predstavnice reprezentativnih sindikata u Komisiji za analizu i izmjenu Metodologije za napredovanje u platnim razredima za zaposlene u institucijama BH. Ova aktivnost je

u finalnoj fazi nakon sto je Komisija zavrsila svoj posao i provedene su i E- konsultacije.

Zaključci sastanka:

– dostaviti saglasnost na dostavljeni prijedlog Metodologije kako bi isti bio upućen Vijeću ministara BiH na usvajanje;
– formirati tim sačinjen od predstavnika sva tri sindikata, čiji će zadatak biti priprema inicijative za izmjenu Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine;
– dogovoreno da se u što kraćem roku dostavi urgencija Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine sa upitom o statusu akta vezano za otpočinjanje kolektivnog pregovaranja;
– kostatovano je da sva obraćanja prema poslodavcu koja tretiraju zajedničku problematiku trebaju isključivo biti upućena po principu “zajedničkog dopisa”;

Sudionici sastanka konstatirali su i da je nužno da sve institucije na državnoj razini trebaju poduzeti dodatne napore s ciljem osiguravanja boljih uslova rada zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, te da poslodavac prioritetno treba osigurati uslove za otpočinjanje kolektivnog pregovaranja sa ciljem što hitnijeg zaključivanja Kolektivnog ugovora za zaposlene na nivou institucijama BiH.

Na kraju sastanka, predsjednici sva tri reprezentativna sindikata iskazali su zadovoljstvo navedenim sastankom, te dogovorenim aktivnostima za nastavak zajedničkog djelovanja, sve u cilju unaprijeđenja uslova rada svih zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine .

 

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading