Archives
Categories

 445 total views,  2 views today

Obavještavamo vas da je sjednica Redovne Izvještajne/Izborne Skupštine Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, (u daljem tekstu: Skupština) održana je 22. aprila 2021. godine sa početkom u 12,00 sati. Skupština je održana u on-line formatu.

Sjednicu Skupštine otvorio je i vodio g. Ermin Terko Predsjednik Skupštine Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu: Predsjednik Skupštine). Predsjednik Skupštine pozdravio je prisutne delegate i zahvalio im se na odzivu, ističući da zbog pandemije COVID-19 ne postoje uvjeti za održavanje Skupštine uz fizičko prisustvo delegata, tako da se Skupština održava u on-line formatu, što u pogledu organizacije i rada Skupštine ima određene prednosti i nedostatke, te predstavlja svojevrsni izazov.

Sjednici Skupštine je prisustvovalo 56 delegata, i konsenzualno je potvrđen prijedlog Komisije, zapisničar i ovjerivači zapisnika, čime u skladu sa Statutom Sindikata postojao kvorum za rad i odlučivanje Skupštine, uključujući natpolovičnu kao i dvotrećinsku većinu.

Na skupštini je bio sljedeći dnevni red:

1.Izbor radnih tijela Skupštine;

a) Verifikaciona/Izborna Komisija;

b) Zapisničar i ovjerivači zapisnika;

2. Izvještaj Verifikacione komisije (prisustvo delegata);

3. Usvajanje Dnevnog reda Skupštine;

4. Usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Sindikata za 2020.;

5. Usvajanje Izvještaja Nadzornog odbora Sindikata za 2020.;

6. Usvajanje Finansijskog izvještaja za 2020.;

7. Izvještaj o pružanju advokatskih usluga za 2020.;

8. Predstavljanje kandidata za Predsjednika Sindikata;

9. Glasanje za nominirane kandidate za:

a) Predsjednika i Zamjenike predsjednika Sindikata;

b) Statutarnu komisiju Sindikata;

c) Nadzorni odbor Sindikata;

d) Upravni odbor Sindikata;

10. Usvajanje Programa rada Upravnog odbora Sindikata za 2021.;

11. Usvajanje Finansijskog plana Sindikata za 2021.;

12. Razno;

Pošto konačni zapisnik skupštine nije još uvijek prošao sve pravne procedure sada ćemo vas samo izvjestiti ko su izabrani delegati koji će voditi sindikat sljedeće četiri godine:

Predsjednik Sindikata:

 • Salih Karčić, Predsjednik Sindikata

Zamjenici predsjednika Sindikata:

 • Radenko Mirković, zamjenik Predsjednika Sindikata
 • Branko Trkulja, zamjenik Predsjednika Sindikata

Članovi Upravnog odbora:

 • Salih Karčić, Predsjednik Upravnog odbora Sindikata;
 • Radenko Mirković, Zamjenik predsjednika Upravnog odbora;
 • Branko Trkulja, Zamjenik predsjednika Upravnog odbora;
 • Adnan Hrapović, član Upravnog odbora;
 • Rifet Hodžić, član Upravnog odbora;
 • Sanja Skočir, član Upravnog odbora;
 • Goran Ždrale, član Upravnog odbora;
 • Sabina Konjhodžić, član Upravnog odbora;
 • Miroslav Vujčić, član Upravnog odbora;
 • Hajrudin Dumanjić, član Upravnog odbora;
 • Jasna Ramić, član Upravnog odbora;
 • Mujo Rančić, član Upravnog odbora;
 • Gordana Šarović, član Upravnog odbora;
 • Nenad Novaković, član Upravnog odbora;
 • Dario Šegrt, član Upravnog odbora;
 • Dragan Marušić, član Upravnog odbora;
 • Zvjezdan Jamaković, član Upravnog odbora;
 • Miroslav Kovžan, član Upravnog odbora;
 • Dejan Ružić, član Upravnog odbora;
 • Naser Husić, član Upravnog odbora;
 • Saša Šešlija, član Upravnog odbora;
 • Luca Zečirević, član Upravnog odbora;
 • Ismir Olovčić, član Upravnog odbora.

Članovi Nadzornog odbora:

 • Željka Blagojević
 • Sabaheta Huskić
 • Elvis Karišik
 • Robert Štrbac
 • Dijana Kelečević

Članovi Statutarne komisije:

 • Edin Mulić, predsjednik
 • Mirza Žiga, član
 • Irena Javor, član.

Lice ovlašteno za zastupanje Sindikata:

 • Salih Karčić, Predsjednik Sindikata

Sekretar sindikata:

 • Jasna Ramić

ZAPISNIK SA SKUPSTINE MOZETE VIDJETI NA LINKU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prijavi se na newsletter
Loading