Archives
Categories

 228 total views,  4 views today

Na osnovu člana 39. Statuta  Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH i člana 7. Poslovnika o radu Upravnog odbora, dana 20.05.2021 godine sa početkom u 15,00 sati, održana je 1. (prva) Redovna sjednica  Upravnog odbora Sindikata.

 

Sjednici su prisustvovali slijedeći članovi UO:

 1. Salih Karčić, predsjednik Sindikata BiH
 2. Branko Trkulja, zamjenik predsjednika Sindikata BiH
 3. Rifet Hodžić, član UO Sindikata BiH
 4. Adnan Hrapović, član UO Sindikata BiH
 5. Sanja Skočir, član UO Sindikata BiH
 6. Goran Ždrale, član UO Sindikata BiH
 7. Miroslav Vujčić, član UO Sindikata BiH
 8. Hajrudin Dumanjić, član UO Sindikata BiH
 9. Jasna Ramić, član UO Sindikata BiH
 10. Mujo Rančić, član UO Sindikata BiH
 11. Gordana Šarović, član UO Sindikata BiH
 12. Nenad Novaković, član UO Sindikata BiH
 13. Dario Šegrt, član UO Sindikata BiH
 14. Dragan Marušić, član UO Sindikata BiH
 15. Zvjezdan Jamaković, član UO Sindikata BiH
 16. Miroslav Kovžan, član UO Sindikata BiH
 17. Dejan Ružić, član UO Sindikata BiH
 18. Luca Zećirović, član UO Sindikata BiH
 19. Ismir Olovčić, član UO Sindikata BiH

Sjednici nisu prisustvovali sledeći članovi UO :

 1. Radenko Mirković, zamjenik predsjednika Sindikata BiH
 2. Sabina Konjhodžić, član UO Sindikata BiH
 3. Naser Husić, član UO Sindikata BiH
 4. Saša Šešlija, član UO Sindikata BiH

Sjednici je prisustvovala Mirela Zaimović tehnički sekretar Sindikata.

Zapisnik sa 1. sjednice Upravnog odbora je vodila Jasna Ramić sekretar Sindikata.

Sjednicom je predsjedavao, te ujedno je otvorio i vodio predsjednik Sindikata BiH  Salih Karčić.

Predsjednik je predložio sljedeći Dnevni red:

 1. Međusobno upoznavanje članova UO;
 2. Tonsko snimanje na sjednicama
 3. Kolektivni ugovor
  • Kolektivno pregovaranje
  • Reprezentativnost
  • Osnovica za platu
  • Naknada za prevoz zaposlenih u institucijama BiH
  • Metodologija – viši platni razred uposlenih
  • Štrajk
  • Formiranje štrajkačkog odbora
  • Nabavka promo materijala (majice, kape i zastava za štrajk)
 4. Odluka o imanovanju “Pravnog tima”
 5. Odluka o formiranju “Štrajkačkog odbora”
 6. Odluka o izmjeni potpisnika na kartonu deponovanih potpisa
 7. Odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći (po zaprimljenim zahtjevima), ovlaštenje za urgentno davanje pomoći;
 8. Razno

Prijedlog da se sastanci održavaju u 17,00 sati;

Informacija o načinu korištenja pravne pomoći Sindikata. 

Nakon uvrštene korekcije  JEDNOGLASNO je usvojen  predloženi dnevni red. 

USVOJENI ZAKLJUČCI PO TAČKAMA DNEVNOG REDA 

Ad 1. Međusobno upoznavanje članova UO; 

S obzirom da je u pitanju prva konstituirajuća sjednica UO, predsjednik Sindikata je zamolio sve prisutne da se ukratko predstave, te daju svoje najosnovnije podatke: iz koje institucije dolaze, šta su po zanimanju, koji posao obavljaju u instituciji i koja su im zaduženja u sindikalnim organizacijama.

Ad 2.   Tonsko snimanje na sjednicama; 

Radi kvalitetnije izrade zapisnika sa sjednica UO, predsjednik Sindikata je preložio da se sve sjednice snimaju, što je i do sada bila praksa. Predsjednik je zamolio da se prisutni izjasne po ovoj tačci Dnevnog reda. 

 • U skladu sa navedenim JEDNOGLASNO je usvojen zaključak da se u buduće sve sjednice UO snimaju a u svrhu izrade Zapisnika.

Ad 3. Kolektivni ugovor; 

Predsjednik Sindikata je ukratko dao hronologiju aktivnosti po pitanju Kolektivnog ugovora. Također napomenuo je da je donešen zaključak u ranijem sazivu UO, da se na svakoj sjednici pod tačkom 2. raspravlja na temu Kolektivnog ugovora. U materijalu za sjednicu je dostavljeno i kratko obrazloženje, odnosno kratka informacija za svaku tačku/podtačku dnevnog reda.

Po pitanju Kolektivnog ugovora podtačke su sastavni dio kolektivnog pregovaranja i gorući problemi zaposlenih u institucijama BiH.

Kada je štrajk u pitanju predsjednik Sindikata je naveo da će se po ovoj tačci i na narednoj sjednici raspravljati, te da će se izvršiti sva potrebna priprema kako bi štrajk bio organizovan na zakonom propisan način.

Također donešena je Odluka da se pribavi još jedna ponuda za izradu rekvizita za štrajk te da će UO odabrati ponudu koja bude povoljnija. 

Ad 4.   Odluka o imanovanju “Pravnog tima”;

Predsjednik Sindikata je upoznao prisutne da je u ranijem sazivu UO, donešena Odluka o formiranju Pravnog tima Sindikata. Pravni tim je održao dva sastanka te nakon čega su dvije kolegice napustile Pravni tim, što je onemogućilo rad i djelovanje istog.

Na prijedlog član UO Dragana Marušića formiran je Savjetodavni tim koji je sastavljen od članova pravne i ekonomske struke u sastavu:

 • Nebojša Lajić, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH- pravne struke;
 • Anto Stanić, Ministarstvo odbrane BiH- pravne struke;
 • Nenad Novaković, Ministarstvo civilnih poslova BiH- pravne struke;
 • Dario Šegrt, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH- ekonomske struke;
 • Zvjezdan Jamaković, Ministarstvo odbrane- ekonomske struke. 

Ad 5.   Odluka o formiranju “Štrajkačkog odbora”; 

Predsjednik Sindikata je upoznao prisutne da je u 2020.godini pokrenuta aktivnost oko organizacije štrajka, ali ova aktivnost nije sprovedena do kraja. S tim u vezi predložio je formiranje novog štrajkačkog odbora, te prodložio dva člana Salih Karčić-predsjednik Sindikata i Miroslav Vujčić član UO Sindikata. Također je naveo da je mišljenja da kao član štrajkačkog odbora treba da bude bar još jedan zamjenik Predsjednika UO.

U skladu sa navedenim predsjednik Sindikata je predložio a Upravni odbor JEDNOGLASNO usvojio Sljedeće:

 • Upravni odbor Sindikata donosi Odluku o formiranju štrajkačkog odbora u sastavu:
 • Salih Karčić, predsjednik Sindikata;
 • Miroslav Vujčić, član UO Sindikata;
 • Mujo Rančić, član UO Sindikata;
 • Sanja Skočir,član UO Sindikata;
 • Miroslav Kovžan, član UO Sindikata;
 • Jasna Ramić, sekretar Sindikata i član UO Sindikata;
 • Mirela Zaimović, tehnički sekretar Sindikata. 
 • U toku sprovođenja aktivnosti organizacije štrajka zaposlenih u institucijama BiH, u sklopu štrajkačkog odbora formirati 3 pododbora:
 • Pododbor za medije;
 • Pododbor za logistiku i administraciju;
 • Pododbor za sigurnost i bezbjednost. 

Ad 6.   Odluka o izmjeni potpisnika na kartonu deponovanih potpisa; 

S obzirom da je izborom novog rukovodstva Sindikata javila se potreba za izmjenom potpisnika na kartonu deponovanih potpisa, predsjednik Sindikata prelaže da kao novi treći potpisnik bude Jasna Ramić, koja je ujedno i sekretar Sindikata.

U skladu sa navedenim predsjednik je predložio, a Upravni odbor JEDNOGLASNO usvojio  slijedeći zaključak/odluku:

 • Upravni odbor Sindikata imenuje Dejana Ružića kao trećeg potpisnika na kartonu deponovanih potpisa. 

Ad 7. Odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći (po zaprimljenim zahtjevima), ovlaštenje za urgentno davanje pomoći; 

Predsjednik Sindikata je naveo da je u prethodnom periodu Sindikatu dostavljeno pet zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć. S obzirom da nisu održavane sjednice UO na te zahtjeve nije pravovremeno odgovoreno. Kako bi se ovo izbjeglo, te kako bi se brže odgovorilo na potrebe članova Sindikata predlaže da UO imenuje Tim koji će po primitku zahtjeva razmotriti dostavljenu dokumentaciju, te u skladu sa Pravilnikom o metrijalno-finansijskom poslovanju odobriti isplatu na prispjele zahtjeve.

Upravni odbor bi samo bio informisan na prvoj narednoj sjednici o razmatranim i udovoljenim zahtjevima.

Uskladu sa navedenim predsjednik je predložio da članovi navedenog Tima budu Radenko Mirković- zamjenik predsejdnika Sindikata, Branko Trkulja- zamjenik predsejdnika Sindikata, Jasna Ramić – sekretar Sindikata, Mirela Zaimović – tehnički sekretar Sindikata i Rifet Hodžić – član UO.

 • Upravni odbor JEDNOGLASNO donosi Odluku o imenovanju Tima za razmatranje prispjelih zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć u sastavu: 
 1. Radenko Mirković, potpredsjednik Sindikata;
 2. Branko Trkulja, potpredsjednik Sindikata;
 3. Rifet Hodžić, član UO Sindikata;
 4. Jasna Ramić, član UO i sekretar Sindikata;
 5. Mirela Zaimović, tehnički sekretar Sindikata. 

Tim će provjeriti i razmotriti dostavljene zahtjeve i popratnu dokumentaciju te u skladu sa Pravilnikom o materijalno finansijskom poslovanju Sindikata i Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o materijalno finansijskom poslovanju Sindikata donijeti Odluku o isplati, te na prvoj narednoj sjednici Upravni odbor izvjesti o donešenim odlukama. 

 • Upravni odbor je JEDNOGLASNO usvojio prijedlog predsjednika Sindikata, te odobrio isplatu za do sada prispjele zahtjeve.

Ad 8. Razno;

Pod tačkom razno raspravljano je i odlučeno o terminu održavanja sjednica UO.

One Response to Prva redovna sjednica UO u novom sazivu, 20.05.2021 godine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prijavi se na newsletter
Loading