Archives
Categories

Loading

Samostalni sindikat državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine (Samostalni sindikat), je za predstavnike Institucija BiH i samostalnih sindikalnih organizacija organizirao okrugli sto na temu Zakona o štrajku u Institucijama BiH (Zakon)  i utvrđivanja minimuma procesa rada u slučaju štrajka, koji je održan u srijedu 11.10.2017. godine sa početkom u 14,00 sati u Sali 1/1  Parlamentarne skupštine BiH ul: Trg BiH br.1, na prvome spratu. 

Cilj okruglog stola je bilo predstavljanje osnova Zakona sa akcentom na obavezu Institucija da donesu Odluku o utvrđivanja minimuma procesa rada u slučaju štrajka koja je definirana u čl. 15 pomenutog Zakona.

Posebni gosti izlagaći su bili:

Fazila Musić – pomoćnica ministra u nadležnom sektoru Ministarstvu pravde BiH tokom procesa pripreme Zakona

Faruk Bajramović – član intereserne radne grupe za pripremu Zakona

Samir Kurtović – predsjednik Sindikata državnih službenika i zaposlenika  FBiH

Aleksandra Kolašinac– predstavnica Advokatske kancelarije ovlaštenog pravnog zastupnika Sindikata advokata Damira Katice

Danijel Ilić – predsjednik Sindikata SIPA

Edin Kahrimanović – zamjenik predsjednika Sindikata SIPA

Mirza Hadžiabdić – predsjednik Sindikata Policije Kantona Sarajevo

Ulogu moderiranja sastanka su vršili Lejla Čopelj – predsjednica Samostalnog sindikata i Kristijan Vasilić – član UO Samostalnog sindikata. Tokom 3 satnog radnog panela gosti i ostali sudionici su razvili izuzetno kvalitetnu diskusiju tokom koje se podsjetilo na temeljne odredbe i principe sindikalnog djelovanja,  prošlo kroz hronologiju procesa tokom donošenja Zakona, ukazalo na potrebu partnerskog odnosa na relaciji poslodavac-zaposleni, potrebu aktiviranja pregovaranja o Kolektivnom ugovoru te je največi dio diskusije posvećen utvrđivanju minimuma procesa rada u slučaju štrajka, posljedicama ne donošenja, modelima prilikom određivanja kvantitativnog i kvalitativnog principa prilikom određivanja minimuma rada itd.

Kao svojevrstan rezultat okruglog stola su se izdefinirali određeni opći zaključci:

  • Reprezentativni sindikat ukazuje na postojanje zakonske obaveze institucija BiH za donošenju odluke o utvrđivanju minimum procesa rada u slučaju štrajka i napominjemo da Institucije nisu ispoštovale zakonski rok za donošenje ove Odluke, što predstavlja dodatnu obavezu za hitno postupanje;
  • Aktivnost određivanja minimum procesa rada unutar institucija treba da bude kompromisna i sporazumna aktivnost institucije i pripadajuće samostalne sindikalne organizacije;
  • Prilikom sačinjavanja odluke o utvrđivanju minuma procesa rada treba da budu poštovani principi vitalnih interesa institucije i javni interes, ali i prava zaposlenih na štrajk kao vid sindikalne borbe;
  • Poželjno je odrediti tačna radna mjesta u odluci o utvrđivanju minimuma procesa rada, ali da minimum procesa rada treba da bude minimum rada, a ne maksimum rada u slučaju štrajka (neka iskustva su pokazala da je gornja granica minimuma procesa rada 20%);
  • Reprezentativni sindikat stoji na raspolaganju svim institucijama u procesu izrade ove Odluke;
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading