Archives
Categories

Loading

Četvrta Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 15.09.2017. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačne dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

 1. Usvajanje izmjena Poslovnika o radu UO
  – Poslovnik o radu je jednoglasno usvojen;
  – Preuzmite Poslovnik o radu na sljedećem LINKU;
 2. Odluka o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u Institucijama BiH
  – UO je upoznat sa informacijom da je VM BiH tokom avgusta donijelo Odluku o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u Institucijama BiH;
  – Obzirom da Odluka još nije objavljena zaključeno je da se dođe do teksta odluke te da se distribuira svim članovima UO kako bi se izvršila analiza do sljedećeg sastanka te zauzeli i drugi stavovi po ovom pitanju;
 3. Organiziranje Radionice na temu „Odluka o određivanju minimuma rada u slučaju štrajka“
  –  Obzirom da je predmet utvrđivanja minimuma procesa rada u slučaju štrajka direktno povezan sa nadležnostima institucija odnosno agencija te se analogno tome primjenjuju različiti formati sačinjavanja odluke, zaključeno je da Sindikat u mjesecu oktobru organizira radionicu na ovu temu gdje će gosti predavači biti osobe predstavnici sindikalnih organizacija, sa svih nivoa vlasti, a koje su već dale saglasnost na donođenje navedene odluke u okviru svojih institucija kao i eventualne druge kompetentne osobe iz ove oblasti
 4. Web stranica
  – UO je upoznat sa informacijom da je sporazumno raskinuta suradnja sa Harisom Tirom koji je u proteklom periodu vršio ažuriranje wen stranice Sindikata;
  Zaključeno je da će UO u narednom periodu pronaći novo rješenje za administriranje web stranice
 5. Pravna pomoć samostalnim sindikalnim organizacijama
  – Predstavnici SO iz RTV BiH i Službe za zajedničke poslove su izrazili potrebu svojih sindikalnih organizacija u vezi korištenja pravne pomoći sindikalnog pravnog zastupnika Damira Katice;
  – Zaključeno je da će se organizirati sastanak sa advokatom za navedene SO;
 6. Problematika vezana za zaposlenike koji steknu VSS
  – Predstavnik SO BiH MAC je predstavio aktuelnu problematiku iz svoje institucije, a vezano za zaposlenike koji steknu VSS. Uslijedila je diskusija tokom koje je predtavnik SO MS BiH upoznao prisutne o postojećem i službenom stavu Agencije za državnu službu BiH iz 2011. godine vezano za navedenu tematiku kojim je institucijama BiH formalno i pravno objašnjen put kojim institucije BiH mogu ići sa ciljem rješavanja pitanja iz ove oblasti;
  – Zaključeno je da se kopija navedenog akta Agencije za državnu službu BiH proslijedi putem emaila predstavniku SO BiH MAC.

Napomena: navedeni su izvodi tački dnevnog reda sa zaključcima. Kompletan zapisnik možete preuzeti na upit putem emaila: r.sindikat@bih.net.ba.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading