Archives
Categories

Loading

Proteklog vikenda (23.-24.06.2018. godine) održana je radionica na temu „Kolektivni ugovor za državne službenike i zaposlenike u institucijama BiH“. Na spomenutoj radionici učestvovali su članovi Radne grupe za izradu nacrta Kolektivnog ugovora za državne službenike i zaposlenike u institucijama BiH u sastavu:
Edin Kučuković – koordinator Radne grupe ispred UO Sindikata;
Faruk Bajramović – član ispred SO OSA BIH;
Ermin Terko – član ispred UO Sindikata;- Fazila Klisura – član ispred SO MO BIH;
Salih Karčić – član ispred SO MLJPI BIH.

 

Na radionici je kao gost učestvovala i Jasminka Jažić, predsjednica Upravnog odbora Sindikalne organizacije Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH. Radionica je protekla u vrlo konstruktivnom dijalogu između

članova Radne grupe, a na kojoj su između ostalog analizirani svi prijedlozi, komentari i sugestije i mišljenja na prvu radnu verziju Kolektivnog ugovora za državne službenike i zaposlenike u institucijama BiH, a koja j

e bila na javnim konsultacijama u skladu sa zaključkom UO Sindikata.

Radionica je protekla i atmosferi uzajamnog uvažavanja svih članova Radne grupe te su sva normativna rješenja usaglašena u nacrtu Kolektivnog ugovora jednoglasno ili uz visok stepen saglasnosti. Samo radionica se može okarakterisati kao vrlo uspješna jer je Radna grupa izradila odnosno usaglasila nacrt Kolektivnog ugovora za državne službenike i zaposlenike u institucijama BiH kao i Protokol o postupku kolektivnog pregovaranja, a koji materijali trebaju biti razmotreni i usvojeni od strane UO Sindikata u najskorije vrijeme, te zatim poslani Ministarstvu pravde BiH na dalje postupanje prema Vijeću ministara BiH.

Ovim se ispunjavaju neophodni uslovi za formiranje pregovaračkog tima i odpočinjanje pregovora sa Vijećem ministara BiH, odnosno drugim institucijama BiH kao poslodavcima radi zaključenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i zaposlenike u institucijama BiH. Sav urađeni posao dobija i dodatno na težini ako se u obzir uzme da su stvorene neophodne pretpostavke da po prvi put, od sticanja nezavisnosti BiH, zaposleni u institucijama BiH dobiju zaključeni Kolektivni ugovor, a kao najvažniji instrument u zaštiti radničkih prava. Na ovaj način zaposleni u institucijama BiH konačno bi se izjednačili u svojim kolektivnim pravima sa zaposlenima u organima uprave na nižim nivoima državne organizacije u BiH, kao i sa zaposlenima u organima uprave u regionu, a koji svi imaju zaključeni Kolektivni ugovor sa svojim poslodavcem.

 

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading