Archives
Categories

Loading

20. juna 2019.godine u okviru konferencije “Turistički potencijali Bosne i Hercegovine sa aspekta sigurnosti” u organizaciji Sindikata državne agencije za istrage i zaštitu, upriličeno je potpisivanje Sporazuma o saradnji između reprezentativnih sindikata na nivou institucija Bosne i Hercegovine, i to:
1. Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini,
2. Sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine i
3. Sindikata Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje.

Sporazum o suradnji možete preuzeti na sljedećem LINKU – SPORAZUM.
Sindikati su sačinili zajedničku informaciju koja je dostavljena ministarstvima Vijeća ministara BiH, policijskim organima BiH i Upravi za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, koju možete preuzeti na sljedećem LINKU – INFORMACIJA.
 
U zajedničkoj izjavi za medije je navedeno:
Svrha potpisivanja Sporazuma je opredjeljenost sindikata na zajedničko sindikalno djelovanje u cilju jačanja sindikalne organizovanosti i djelovanja, kolektivnog pregovaranja i ostvarivanju prava u socijalnom dijalogu radi poboljšanja ekonomskih, socijalnih i radnih uslova članova Sindikata.
Obzirom na uočene vidove diskriminacije prema zaposlenima u institucijama BiH, koje se odnose na nepostojanje Kolektivnog ugovora, kontinuirano smanjivanje osnovice za platu, naknade za topli obrok, nepostojanje kolektivnog osiguranja, diskriminacije u pogledu primjene Zakona o PIO i dr., potpisnice Sporazuma su opredjeljene da:
– upozore Institucije Bosne i Hercegovine jer postoji izraženo nerazumjevanje i opstrukcije u primjeni konvencija Međunarodne organizacije rada, koje se odnose na pravo sindikata na slobodu udruživanja, kao i zaštitu prava zaposlenih na organizovanje i kolektivno pregovaranje;
– ukažu da institucije Bosne i Hercegovine moraju uvažavati i uključiti reprezentativne sindikate, posebno kada se radi o izradi propisa i podzakonskih akata koji regulišu prava iz radno-pravnog odnosa;
– osiguraju svim zaposlenim pravo na pravičnu zaradu i druge naknade, sigurne i zdrave uslove rada, kolektivno osiguranje, zaštitu prava profesije i struke, zabranu diskriminacije po bilo kojem osnovu i jednake prilike u zapošljavanju i profesionalnom napredovanju.
Prioriteti našeg budućeg zajedničkog djelovanja su intenziviranje aktivnosti na otpočinjanju kolektivnog pregovaranja, sa posebnim naglaskom na povećanje plata za sve uposlene u institucijama BiH, da bi se donekle popravio materijalni status i nepravda koja se godinama čini prema ovoj najugroženijoj kategoriji uposlenih u državnim institucijama. S obzirom na događanja u prethodnim godinama (od 2012.) u kontekstu povećanja prihoda od neizravnih poreza, odnosno ukupnih budžetskih sredstava u BIH za preko 5% godišnje, kao i povećanja realnih troškova života za preko 6%, smatramo da je inicijativa zajedničkog djelovanja  reprezentativnih sindikata na razini BIH potpuno opravdana.
​Naime, uposleni u institucijama BiH, po svojim primanjima su u mnogo nepovoljnijem položaju u odnosu na uposlene u državnim institucijama nižih nivoa vlasti, usljed toga postoji tendencija stalnog prelaska stručnih kadrova sa državnih u institucije entiteta, kantona/županija i općina, jer su bolje plaćeni za sličan, a mnogo manje odgovoran posao.
U svezi s tim izražavamo svoje negodovanje u sljedećem:
1.Visina osnovice za obračun plate  –  dva puta je smanjena i kao takva se primjenjuju od 2012. godine. U periodu od 2008. godine do 2012. godine osnovica za obračun plate smanjena je sa 535,00 KM na 495,00 KM, a nakon toga na 475,69 KM i ista se konstantno koristi za obračun plata od 2012. godine do danas.  Istovremeno, prosječna plata u BiH je od 2012. godine povećana sa 826,00 KM na 875,00 KM, tj. za 5,93%, uz napomenu da u ovoj godini taj prosjek premašuje 900,00 KM.
2. Topli obrok je sa 12,70 KM smanjen na 6,00 KM, kao i dnevnice za službena putovanja u Bosni i Hercegovini sa 50,00 KM na 25,00 KM
3. Regres – smanjen sa 586,00 KM (u periodu od 2008. godine do 2012. godine) na 300,00 KM.
4. Osiguranja od nezgode –  ne postoje, kao ni redovni zdravstveni pregledi koji bi trebali biti obvezni, niti postoji Zakon o zaštiti na radu na državnoj razini, a sve to ukazuje koliko su uposleni u institucijama BiH diskriminirani i nisko rangirani.
​Ako uporedimo plate na državnom sa platama nižih nivoa vlasti, značajna je razlika u platama i naknadama uposlenih do nivoa šefa unutarnje organizacione jedinice, pri čemu je taj iznos na entitetskim i nižim instancama veći i do 400,00 KM, ovisno od entiteta i radnog mjesta iste razine. Jedan od naših zahtjeva upućen je prema Vijeću ministara BIH u kojem tražimo da se osnovica za obračun plate uposlenim u institucijama BiH za narednu godinu usvoji u visini od 65-70% od prosječne neto plate na nivou BiH (trenutna je na nivou od 55,06%), sve u cilju poboljšanja materijalnog statusa uposlenih na državnoj razini.
​Upravo ovi nagomilani problemi i jesu povod za potpisivanje Sporazuma o daljnjoj međusobnoj suradnji i zajedničkom istupanju sva tri reprezentativna sindikata državnih institucija u BIH.
Subscribe
Notify of
guest

1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading