Archives
Categories

Loading

Sindikat Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje, Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini i Samostalni sindikat državnih službenika i uposlenika u institucijama BiH izražavaju razočarenje zbog kontinuiranog privremenog finansiranja institucija BiH, koje se ne ogleda samo u privremenom finansiranju u tekućoj 2019. godini, već se prema uposlenima na nivou institucija BiH postupa na identičan način još od 2013. godine (iako su pojedini budžeti usvajani blagovremeno, pri čemu su zamrznute plaće i naknade za oko 20.000 uposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine.

Tvrdnju sindikata da je budžet institucija BiH na državnom nivou na privremenom finansiranju od 2013. godine potkrepljuje činjenica da su izdvajanja za budžet konstantna od 2013. godine. Kada se usporede podaci od neizravnih poreza, koji se prikupljaju na državnom nivou, tj. konkretno najznačajnijim dijelom putem Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH, vidjet ćemo da je sav „višak prikupljenih prihoda“ u odnosu na prethodni period od 2013. isključivo doznačen nižim nivoima vlasti (grafikon 1.), koje su povećavale plaće i naknade uposlenicima entitetskih institucija i Brčko Distrikta BiH

Iako prihodi u BiH iz godine u godinu pokazuju tendenciju rasta, evidentno je da izdvajanja za institucije BiH od 2013. godine nisu povećana niti za jednu KM, dok je trend rasta praćen od entiteta i Brčko Distrikta, da bi u 2018. godini dostigli povećanje prihoda u FBiH za 718 miliona KM, u RS za 340 miliona KM i u BD BiH za 39 miliona KM.

U reakciji se, između ostalog, kaže da su plaće na državnom nivou  od 2009. godine smanjivane dva puta, topli obrok je u iznosu od 6,00 KM po radnom danu, a prijevoz ne pokriva ni troškove gradske karte. Osnovna plaća državnog službenika (VSS) je 998,95 KM, uposlenika s VŠS je 808,65 KM, uposlenika sa SSS 665,95 KM, a uposlenika (KV radnika) je 523,25 KM, dok troškovi života konstantno rastu, a to povećanje „uredno prate“ institucije nižih nivoa vlasti, kao i privatni sektor.

– Evidentno je da je u posljenje dvije godine došlo do povećanja prosječne plaće u BiH (u 2019. godini dostigla je iznos od 926 KM), te je  veća od plaće sa srednjom stručnom spremom na nivou institucija BiH (SSS – 665,96 KM) za oko 260,00 KM. Treba istaći da oko 60% uposlenih u institucijama BiH prima plaću od 475 do 700 KM.Topli obrok (6,00 KM) i regres (300,00 KM) su najniži u odnosu na niže nicoe vlasti, te i obećano povećanje toplog obroka za 2 KM nije izvršeno, s obzirom na to da nije usvojen proračun za 2019. godinu – kažu između ostalog iz  Sindikata.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading