Archives
Categories

Loading

Poštovani,

Ovim zahtjevom želimo da izrazimo nezadovoljstvo, stavove i zahtjeve o trenutno najaktuelnijim temama i problemima namještenika. Evidentno je da donošenjem Metodologije za razvrstavanje radnih mjesta srednje stručne spreme u platne razrede utvrđene Zakonom o platama i naknadama u institucijama BiH (u daljem tekstu: Metodologija), dovelo pojedine namještenike u nepovoljniji položaj.

Sindikat još jedanput želi da  ukaže da sadržaj Metodologije nije usklađen sa Zakonom o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine.
Naime, članom 2. tačka e) radno mjesto je pozicija utvrđena aktom o unutrašnjoj organizaciji u institucijama BiH odnosno zakonom, a tačka f) platni razred koji je klasifikacioni element koji se utvrđuje za svako radno mjesto u institucijama Bosne i Hercegovine prema kriterijima, i to prema: vrsti poslova, složenosti poslova radnog mjesta, vrsti i stepenu školske spreme, radnom iskustvu, opštim i posebnim znanjima i vještinama utvrđenim pravilnikom, a prema opisu poslova i zadataka, odgovornosti radnog mjesta u odnosu na ukupno funkcionisanje institucije kao i na bazi objektivnih kriterija mjerenja vrijednosti posla.

Pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta utvrđena složenost poslova,  u skladu sa Odlukom o poslovima osnovnih djelatnosti i pomoćno-tehničkim poslovima i uslovima za njihovo obavljanje u organima uprave institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 12/03) i donošenje ovakvog sadržaja Metodologije bilo je nepotrebno te je ista u koliziji sa navedenom Odlukom.

Član 3. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, propisao je da će se prilikom određivanja iznosa plata i drugih naknada zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine poštovati sljedeći principi, i to: „Ista plata za isti ili sličan posao; nagrađivanje prema rezultatima rada; transparentnost; fiskalna odgovornost i fleksibilnost“, što primjenom Metodologije nije urađeno, nego je došlo do degradiranja pojedinih radnih mjesta i koeficijenti umanjeni, što je suprotno Zakonu o plaćama i naknadama u institucijama BiH.

Takođe je uočena neujednačenost u pogledu raspoređivanja istih radnih mjesta u različite platne razrede.

Obzirom da je Metodologija opšti akt kojim su utvrđeni koeficijenti (1,60 na 1,40 i 1,40 na 1,29) umanjeni nezakonito, odnosno suprotno  elemnatima  sadržanim u čanu 53., 54. i 57. Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH.

Takođe, nije izvršeno usaglašavanje akata o unutrašnjoj organizaciji u svim institucijama BiH, što je suprotno zaključku Vijeća ministara koji je donesen na 118. Sjednici, održanoj 08.04.2010. godine, a kojim je precizirana obaveza Ministarstva pravde da u koordinaciji sa ostalim institucijama BiH u proceduri izmjena i dopuna postojećih akta o unutrašnjoj organizaciji izvrši usaglašavanje akata u smislu da ista ili slična radna mjesta u svim institucijama BiH imaju standardizovan naziv radnog mjesta, opis poslova koji se obavlja u okviru istog, te posebne uslove koji su propisani za odnosno radno mjesto.  Smatramo, da je neophodno  da preduzmete odgovarajuće mjere i pokušate svojim autoritetom uskladiti i otkloniti sve nastale probleme, te namještenicima vratiti koeficijent koji su imali do 01.09.2010. godine, dok se ne riješe i otklone nastali problemi, te obustaviti primjenu novih rješenja koji su doveli namještenike u degradiran položaj.

Posebno želimo ukazati, da je primjena rješenja u institucijama u kojima su utvrđeni koeficijenti po Metodologiji dovela do nezakonite obustave i smanjenja ličnih dohodaka zaposlenicima, jer se ista različito primjenjuju,  neka od septembra 2010., a neke specifikacije radnih mjesta nisu još prošle Vijeće ministara.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK SINDIKATA
Juro Bilić

 

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading