Archives
Categories

Loading

Planirani očekivani prihodi na godišnjem nivou iznose KM=75.000,00 (broj članova 2500) rađeni su na bazi trenutih pokazatelja članstva regulisanog Statutom Sindikata.

Planirani prihodi rađeni su na bazi predhodne godine sa brojnim članstvom na dan 31.12.2011.godine. Očekivati je i neznatno povećanje članstva a samim tim i prihoda po istom kako slijedi:

Broj članica Reprezentativnog sindikata je u blagom porastu;

 

  • Po istom se očekuje veći angažman a samim tim i pristup novih članica;
  • Rješavanje problema vezanih za statutarne obaveze članica sindikata (uplata članarine-redovno u skladu sa preuzetim obavezama);
  • Maksimalan angažman za dobijanje donacija od ministarstava i institucija Bosne i Hercegovine;
  • Nastavkom angažmana na osnivanju novih sindikalnih organizacija pretpostavka je da bi bi prihodi mogli biti uvećani za nekih 30%.
  • Inicijativa za povećanje sindikalne članarine sa 0,5 na 1%, dok to ne bude regulisano Kolektivnim ugovorom.
  • Na bazi navedenog očekuje se realan  rast prihoda iz ovog osnova.

II – R A S H O D I

Plan rashoda
Rashodi planirani na bazi prethodne godine iznosili bi KM=75.000,00, a odnose se na slijedeće:

Plaća i ostala primanja zaposlenog u iznosu od KM=22.000,00
– Plaća zaposlenog  u iznosu od KM=13.000,00
– Porezi i doprinosi iz i na plaću u iznosu od KM=5.534,00
– Naknada za topli obrok  u toku rada u iznosu od KM=2.200,00
– Naknada prevoz na posao i sa posla u iznosu od KM=636,00
– Regres za godišnji odmor u iznosu od KM=630,00

Nabavka stalnih sredstava u iznosu od KM=5.000,00 i to:

-Nabavka kancelarijskog namještaja (ormar,stol za tehničkog sekretara,  konferencijske stolice bez naslona) u iznosu od KM=5.000,00

Materijal i energija u ukupnom iznosu od KM=1.500,00
-izdaci za kancelarijski materijal u iznosu od KM=800,00
-izrada logotipa i pečata u iznosu od KM= 400,00
-sitan inventar u iznosu od KM=300,00

Usluge u ukupnom iznosu od KM=  45.000,00 i to:
– usluge reprezentacije u iznosu od KM=3.000,00;
– provizija i druge bankarske usluge u iznosu od KM=1.000,00;
– PTT troškovi u ukupnom iznosu od KM=2.200,00 a odnose se na slijedeće i   to:
– fiksni telefon u iznosu od KM=1.000,00;
– ADSL  u iznosu od KM=500,00 i
– mobilni telefon u iznosu od KM=700,00.
– poštanske usluge u iznosu od KM=300,00
– uređivanje, dopunjavanje i dorada Web stranice u iznosu od KM=1.500,00
– troškovi ( na godišnjem nivou uplata zakupa web prostora i domene po
Ugovoru UG-56/10 od 07.06.2010.godine izvršiocu „Macrohard“ Pale) u iznosu od KM=150,00/fiksno;
– održavanje stručnih seminara u iznosu od KM=4.000,00;
– konsultantske, pravne i druge usluge, pomoći i naknade (naknade raznimkomisijama po odluci, ugovori o djelu) jednokratne ili kvartalne naknadečlanovima Upravnog odbora  (ukoliko se donese takva odluka) u bruto iznosu od KM=32.850,00

Amortizacija stalnih sredstava u iznosu od KM=500,00
Putni troškovi u iznosu od KM=1.000,00.

Napomena:
Finansijski plan prihoda i rashoda za 2012.godinu rađen je u skladu sa članom 37. Statuta Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti  i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading