Archives
Categories

Loading

Poštovani,
Ovim putem Vas obavještavamo o sljedećim aktivnostima Reprezentativnog sindikata u proteklih mjesec dana

1. Dana 18.4. Vijeće ministara je na svojoj 5. sjednici donijelo Zaključak kojim se Ministarstvo odbrane i Ministarstvo sigurnosti obavezuju da , za jednu od narednih sjednica, pripreme finansijske pokazatelje koji bi bili podloga za raspravu na Vijeću ministara o plaćama vojnika i policajaca do nivoa mlađeg inspektora. I pored nekoliko upozorenja Predsjedatelja Vijeća ministara ni do današnjeg dana isti nisu dostavili nikakve prijedloge.

2. Nakon saznanja Sindikata da se u Ministarstvu finansija i trezora pripremaju Izmjene i dopune Zakona o platama i naknadama koji je predvidio smanjenje i plaća i nadoknada. Sve ovo je urađeno bez konsultacije sa Sindikatom.  Na četvrtoj redovnoj sjednici Upravnog odbora Reprezentativnog sindikata održanoj 7.6.2012. godine donesena je Odluka da se ide u štrajk upozorenja sa ciljem da se Poslodavcu kaže da smo mi protiv takvog dokumenta. Od 21. do 25.5.2012. godine bili smo u Štrajku upozorenja. Izabrali smo Štrajkački odbor i Tim za pregovore.

3. Poslodavac je u međuvremenu formirao Tim za pregovore  i mi smo u tom periodu imali dva radna sastanka . Dana 12.6.2012. godine održali smo treći sastanak Pregovaračkog  tima Vijeća ministara i Tima Reprezentativnog sindikata.

Prije održavanja trećeg sastanka koji je počeo u 16 časova Predsjednik Upravnog odbora je putem telefona , email –om i putem faksa kontaktirao većinu članova koji su bili dostupni i obavijestio ih o ponuđenom dokumentu koji je tog dana trebao biti parafiran .

Od 19 članova Upravnog odbora njih dvanaest se izjasnilo ZA, četiri je bilo PROTIV, jedan član je UZDRŽAN i dva člana su bila na godišnjem odmoru koje nije  uspio kontaktirati. Prema tome Upravni odbor je donio odluku sa većinom glasova da se usaglašeni dokument parafira i proslijedi dalje Vijeću ministara u dalju proceduru.

4. Za 15.6.2012.godine zakazao sam petu redovnu sjednicu Upravnog odbora koja se trebala održati u 12,30 u Sali br. 1.  Na zakazanu sjednicu Upravnog odbora od 19 članova se odazvalo 6 članova. Obzirom da nismo imali kvorum sjednica nije održana.

Molimo sve članove Reprezentativnog sindikata, a posebno rukovodstva Sindikata da se realno i objetivno informišu o svim događajima koji su se dešavali tokom Štrajka, a posebno da obrate pažnju na Službni zapisnik od 12.juna 2012. godine  između predstavnika Pregovartačkog tima Savjeta ministara BiH i Pregovaračkog tima Reprezentativnog sindikata (Dokument broj 2) i Protokola između Savjeta ministara BiH i Reprezentativnog sindikata (Dokumet br. 3).

Molimo Vas da u narednih 10 dana nakon što proanalizirate sve ove materijale dostavite pisemene primjedbe uz potpise Vaših članova Sindikata.

Praihvatićemo sve sugestije i dobronamjerna mišljenja.

S poštovanjem,

Predsjednik UO RS
Hajrudin Hasanović

Prilozi:

 

 

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading