Archives
Categories

miro

Loading

Obavještavamo vas da će se 41. redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata održati 22.09.2020.godine /utorak/ u 16:00  sati u Sali 2/1 zgrada Parlamentarne skupštine BiH.

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 40.redovne sjednice UO;
  2. Kolektivni ugovor;
  3. Inforamcija o sastanku Pravnog tima;
  4. Inicijativa za formiranje Radne grupe za usklađivanje zakona u obalsti radnih prava;
  5. Zamjena/imenovanje dva potpisnika u banci;
  6. Razno.

DOKUMENTACIJA:

Pravilnik o izmjeni pravilnika o organizaciji i radu SO (usvojen)

Pravilnik o izmjeni pravilnika o materijalno finasijskom poslovanju sindikata (usvojen i protokolisan)

Dopune poslovnika o radu UO SDSZ

Prijavi se na newsletter
Loading