Archives
Categories

Adresar institucija

Loading

Tehnički sekretar: Munevera Radović: mob: 061/541-125
Kancelarija:tel:033/553-605
fax:033/553-606

S P I S A K
Kontakt telefoni članova Upravnog odbora Reprezentativnog sindikata

Red.br.

Ime i prezime

Institucija BiH

Kontakt telefon

E-mail

Posao: Tel/Fax

1

Lejla Čopelj.
Predsjednik sindikata BiH

Ministarstvo pravde BiH

061/ 486 900


Tel:033/ 492-715

2

Denis Ferović,zamjenik predsjednika Sindikata BiH

RTV BiH

061/ 480-283


Tel:033/ 460-626

3

Gojko Lalović, zamjenik predsjednika Sindikata BiH

Ministarstvo odbrane / obrane BiH

066/ 906-776


Tel:033/ 286-653

4

Gordana Sarović,član UO

Ministarstvo finansija i trezora BiH

065/ 887-284

gsarovic@mft.gov.ba

Tel:033/ 703-065 Fax:033/ 703-144

5

Ermin Terko,član UO

Ministarstvo civilnih poslova BiH

061/ 754-167

ermin.terko@mcp.gov.ba Tel:033/ 492-613 Fax:033/ 492-630

6

Fehmija Sadiković,član UO

Obavještajno sigurnosna agencija BiH – OSA

061/ 208-718

7

Luca Zečirević,člana UO

Služba za zajedničke poslove institucija BiH

061/ 929-353 Tel:033/ 284-532 Fax:033/ 217-966

8

Željko Kovać, član UO

Ured za veterinarstvo BiH

066/ 708-562
065/ 645-691

Tel:033/ 565-714 Fax:033/ 565-725

9

Edin Kučuković,,član UO

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Tel:033/ 492-576

10

Miroslav Kovžan,član UO

Obavještajno sigurnosna agencija BiH – OSA

Tel:033/ 210-126

11

Jasna Ramić,član UO

Ministarstvo pravde BiH

061/ 210-406 Tel:033/ 281-551

12

Saša Šešlija, član UO

Zajedničke službe institucija BiH

065/ 840-711

13

Nedim Ibrahimović, član UO

Centar za uklanjanje mina BiH

062/ 790-365 Tel:033/ 253-842 Fax:033/ 464-565

14

Juro Bilić, član UO

Direk. Za koordinac. Polic. Tijela BiH

063/ 847-697


15

Dragan Marušić, član UO

Ministarstvo odbrane / obrane BiH

063/ 373-016 Tel:033/ 286-614

16

Najda Džulić,član UO

Ministarstvo odbrane / obrane BiH

062/ 467-440 najda.dogo@gmail.com Tel:033/ 286-644

17

Edin Mulić, član UO

BH MAC

060/ 313-9222

18
19

Kristijan Vasilić,član UO
Smajil Pašalić, član UO

Ministarstvo sigurnosti BiH
CIK BIH

066/ 905-031
061/ 229-911


Tel:033/ 492-458 Fax:033/ 492-791
Tel: 033/ 251-300 Fax: 033/251-329

Tehnički sekretar: Munevera Radović: mob: 061/541-125
Kancelarija:tel:033/553-605
fax:033/553-606

S P I S A K
Kontakt telefoni Predsjednika sindikalnih organizacija

Red.br.

Ime i prezime / Predsjednika SO

Institucija BiH

Kontakt telefon

E-mail

Posao: Tel/Fax

1

Dragan Granzov

Ministarstvo pravde BiH2

Zvezdana Ninković

Ministarstvo vanjskih poslova BiHTel:033/ 281-152

3

Jasna Ramić

Ministarstvi pravde BiH


Jasna.ramic@mpr.gov.ba;

Tel:033/ 281-551

4

Lejla Čopelj

Ministarstvo sigurnosti BiH

061/486-900


Tel:033/ 492-715 Fax: 033/492-708

5

Mirna Mihalić Nikolić

Ministarstvo finansija /finacija i trezora BiH

061/341-815

mmihalic@mft.gov.ba

Tel:033/ 703-049 Fax:033/219-415

6

Ermin Terko

Ministarstvo civilnih poslova BiH

061/754-167

ermin.terko@mcp.gov.ba

Tel:033/ 492-613 Fax: 033/492-630

7

Selma Čvorak

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

061/552-373

Tel:033/ 703-975

8

Miroslav Kovžan

Obavještajno sigurnosna agencija BiH /OSA

kovzan@gmail.com

Tel:033/ 210-126

9

Sanja Mašić

Agencija za rad i zapošljavanje BiH

063/209-057

Sanja.Masic@arz.gov.ba

Tel:033/ 560-340

10

Ramo Rustemović

Agencija za ljekove i medicinska sredstva BiH

061/222-470

Tel:033/ 279-350

11

Stipe Djak

Agencija za promociju inostranih ulaganja FIPA

stipo.djak@fipa.gov.ba

Tel:033/ 278-083

12

Džurko Rajic

Državni sud BiH

Djurko.Rajic@sudbih.gov.ba

Tel:033/ 707-100

13

Sabina Konjhodžić

Direkcija za evropske integracije BiH

Sabina Konjhodžic@dei.gov.ba

Tel:033/ 296-481

14

Haris Brčić

Predsjedništvo BiH

061/337-430


15

Dalibor Bodven

Parlamentarna skupština BiH

063/235-269


16

Nedim Džuliman

Visoko sudsko tužilačko vijeće

061/778-622

Tel:033/707-549

17

Smail Pašalić

Izborna komisija BiH/CIK

061/229-911

Tel:033 /251-300 Fax:033/251-329

18

Željko Kovać

Ured za veterinarstvo BiH

066/708-562 065/645-691

Zeljko. kovac@vet.gov.ba

Tel:033 /565-714 Fax: 033/ 565-725

19

Fahreta Delić

Pravobranilaštvo BiH

062/348-810


Tel:033/ 803-002

20

Dominka Janjić

Služba za zajedničke poslove institucija BiH

065/304-062

Tel:033/ 284-539

21

Namira Abdihodžić

Službeni list BiH

061/690-842

Tel:033/ 722-056

22

Lidija Grčar

Tužilaštvo BiH

Lidija.Grcar@tuzilastvo.gov.ba;

Tel:033/ 707-428 Fax:033/707-465

23

Nedim Ibrahimović

Centar za uklanjanje mina BiH

062/790-365

Nedim_i@bhmac.org;

Tel:033/ 253-842 Fax:033/464-565

24

Denis Ferović

RTV Bosne i Hercegovine

061/480-283

Denis.ferovic@gmail.com;

Tel:033/ 460-626

25

Mane Vrhovac

Agencija za nadzor nad tržištem BiH

Tel:057/ 343-502

26


Direkcija za ekonomsko planiranje BiH

Tel:033/ 650-840

27

Seanad Kapo

Agencija za identifikaciju ličnih podataka-IDDEEA

061/188-093


28

Stipe DŽak

FIPA BIH

Tel:033/278-083

Tehnički sekretar: Munevera Radović: mob: 061/541-125
Kancelarija: tel:033/553-605
fax:033/553-606

S P I S A K
Kontakt telefoni Predsjednika i članova Nadzornog odbora

Red.br.

Nadzorni odbor

Institucija BiH

Kontakt telefon

E-mail

Posao: Tel/Fax

1

Željka Blagojević

Ministarstvo pravde BiH

065/431-282

Tel: 281-510

2

Jasminko Zametica

BHRT

061/807-9733

Slobodan Kecman

Obavještajno sigurnosna agencija OSA

061/391-005

Tel: 033/210-126

Tehnički sekretar: Munevera Radović: mob: 061/541-125
Kancelarija:tel:033/553-605
fax:033/553-606

Kontakt telefoni Predsjednika i članova Statutarne komisije

Red.br.

Predsjednici SO

Institucija BiH

Kontakt telefon

E-mail

Posao: Tel/Fax

1

Alemka Žujo

BHMAK


2

Amra Trnka Oručević

Ministarstvo civilnih poslova BiH


3

Branko Trklja

Ministarstvo odbrane BiH

Tel: 033/286-500

Gojko Lalović, zamjenik predsjednika Sindikata BiH

Prijavi se na newsletter
Loading