Statistika posjeta
  • Users online: 0 
  • Visitors today : 30
  • Page views today : 48
  • Total visitors : 6,943
  • Total page view: 9,439
Archives
Categories

Aktuelnosti

 333 total views

Shodno članu 22. Statuta Samostalnog sindikata državnih i policijskh službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine, dostavljamo Vam poziv da prisustvujete 17.sjednici Upravnog odbora Sindikata koja će se održati dana 24. 11. 2015 godine (utorak) u 16,00 sati u  maloj sali na prvom spratu  ulica Trg BiH broj 1.

Poziv


 388 total views

Reprezentativni sindikat izražava energičan protest  i zabrinutost, u odnosu na činjenicu da ste (VM BiH) kreirali i u proceduru uputili Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi BiH ignorišući pritom, u civiliziranom svijetu davno usvojenu praksu i potrebu da se propisi od značaja za socio-ekonomski položaj zaposlenih kreiraju kroz socijalni dijalog i u ambijentu socijalnog partnerstva.

Protesno pismo

 409 total views

Shodno članu 22. Statuta Samostalnog sindikata državnih i policijskh službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine, dostavljamo Vam poziv da prisustvujete 15.sjednici Upravnog odbora Sindikata koja će se održati dana 15. 10. 2015 godine.

Poziv

 376 total views

Članovi Vijeća ministara BiH trebali bi u četvrtak razmatrati nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, kojim se, između ostalih, uređuje pravni status državnih službenika u ministarstvima, samostalnim upravnim organizacijama u sastavu ministarstava. Predsjednik Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama, sudskoj vlasti i javnim ustanovama BiH Jure Bilić je naveo da je ovaj sindikata razočaran što nije pozvan da učestvuje u konzultacijama pri izradi nacrta zakona.

-iskreno, očekivali smo poziv za učešće, budući da se radi o izuzetno značajnom zakonu. O njemu nismo informisani ni na koji način. Nisu nas smjeli zaobići. U Sindikatu postoji opravdana bojazan da se na mal vrata žele uvesti prevelike ovlasti rukovodilaca. Na koji će se način spriječiti da savjetnici ministara nakon isteka mandata budu „uhljebljeni“ na neke druge pozicije, umjesto da idu kući? Poznat je primjer jednog ministra iz prošlog saziva Vijeća ministara BiH, koji je imao čak 14 savjetnika. Nijedan od njih nije otišao kući. Svi pričamo o uštedama, a gomilaju se uposleni. Sve su to stvari o kojima trebamo biti upoznati, kazao nam je Bilić.

 327 total views

Tribina u organizaciji Reprezentativnog sindikata BiH na temu: „Zakon o radu zaposlenih u institucijama u BiH i Zakon o državnoj službi BiH“ održana je 23. aprila 2015. godine u Sarajevu.

Na Tribini se govorilo o Kolektivnom ugovoru i kolektivnom pregovaranju, Zakonu o radu i Zakonu o štrajku BiH.

S obzirom da postoje određena pitanja za koja su svi zaposleni u institucijama BiH zainteresirani, a to su pitanja vezano za radno-pravni status uposlenika, uključujući i vođenje pregovora i zaključenje kolektivnog ugovora, stoga su bili pozvani istaknuti predavači koji su kroz svoje izlaganje dali određena pojašanjenja vezano za navedene teme.

Na Tribini je o Kolektivnom ugovoru i kolektivnom pregovaranju govorila prof.dr. Jasminka Gradaščević-Sijerčić, profesor Pravnog fakultet u Sarajevu.

Slavka Alagić iz Ministarstva pravde BiH je govorila o Zakonu o radu, dok je Faruk Bajramović u ime Reprezentativnog sindikata BiH govorio o Zakonu o štrajku BiH.

Prijavi se na newsletter
Loading