Archives
Categories

Aktuelnosti

Loading

Obavještavamo članstvo o podnesenom zahtjevu za pokretanje postupka kolektivnog pregovaranja, a radi zaključenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i zaposlenike na nivou institucija Bosne i Hercegovine, sukladno odredbama člana 90. i 91. Zakona o radu u institucijama BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17). Zahtjev možete prezeti u nastavku:

Continue reading

Loading

Vijeća ministara Bosne i Hercegovine će na svojoj 149. sjednici, 18.7.2018., raspravljati o odlukama koje se tiču politike plaća i naknada u institucijama Bosne i Hercegovine za period 2019-2022. godine, kao i osnovice za obračun plaća zaposlenim za 2019. godinu. Sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine izražava nezadovoljstvo te skreće pozornost na sramotno loš položaj uposlenika i najniže rangiranih državnih službenika, te od Vijeća ministara traži da se ta nepravda ispravi.

Continue reading

Loading

Proteklog vikenda (23.-24.06.2018. godine) održana je radionica na temu „Kolektivni ugovor za državne službenike i zaposlenike u institucijama BiH“. Na spomenutoj radionici učestvovali su članovi Radne grupe za izradu nacrta Kolektivnog ugovora za državne službenike i zaposlenike u institucijama BiH u sastavu:
Edin Kučuković – koordinator Radne grupe ispred UO Sindikata;
Faruk Bajramović – član ispred SO OSA BIH;
Ermin Terko – član ispred UO Sindikata;- Fazila Klisura – član ispred SO MO BIH;
Salih Karčić – član ispred SO MLJPI BIH.

 

Na radionici je kao gost učestvovala i Jasminka Jažić, predsjednica Upravnog odbora Sindikalne organizacije Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH. Radionica je protekla u vrlo konstruktivnom dijalogu između

članova Radne grupe, a na kojoj su između ostalog analizirani svi prijedlozi, komentari i sugestije i mišljenja na prvu radnu verziju Kolektivnog ugovora za državne službenike i zaposlenike u institucijama BiH, a koja j

e bila na javnim konsultacijama u skladu sa zaključkom UO Sindikata.

Continue reading

Loading

Ponovljeni poziv za angažman po Ugovoru o djelu osobe koja će vršiti administrativno-tehničke, financijsko-materijalne i opće poslove za potrebe sindikata.

Angažman se odnosi na radno vrijeme 4 sata dnevno uz novčanu naknadu =400,00 KM.

Potrebni uslovi: završen najmanje IV stepen stručne spreme.

Zainteresovani kandidati prijavu i CV mogu poslati na email adresu: r.sindikat@bih.net.ba najkasnije do 27.06.2018. godine.

Prijavi se na newsletter
Loading