Archives
Categories

Aktuelnosti

 736 total views

Ovim putem vas obavještavamo da će u srijedu 17.03.2021.godine biti održano mirno okupljanje i javni protesti zaposlenih u institucijama BiH.

Mirno okupljanje je zakazano u periodu od 12.30 do 14.30, ispred Zgrade prijateljstva između Grčke i Bosne i Hercegovine.

Mirno okupljanje/protest se organizuju s ciljem izražavanja nezadovoljstva zbog neusvajanja Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2021.godinu, kojim je bila predviđena korekcija/vraćanje osnovice za obračun plata zaposlenim u institucijama BiH na nivo 2012.godine, a u skladu sa ranijim zahtjevom Sindikata te nedostatka socialnog dijaloga između Vijeća ministara BiH i Sindikata.

Okupljanje će biti prema pripremljenom rasporedu i ranije prijavljenim učesnicima.

Također želimo napomenuti da će mirno okupljanje biti održano u skladu sa preporukama kriznog štaba te ćemo se pridržavati svih higijensko-epidemioloških mjera koje su na snazi, dakle, broj prisutnih neće biti veći od 30.

S obzirom da je po Zakonu obavezno angažovati redare za ovu vrstu događaja, obavještavamo Vas da je Sindikat angažovao Agenciju za zaštitu ljudi i imevine GAMA AA d.o.o. a kako nebismo morali angažovati zaposlene u institucijama BiH, te time ih izložili mogućim nelagodnostima u institucijama iz kojih dolaze.

NAJAVU PROTESTA VIJEĆU MINISTARA MOŽETE POGLEDATI OVDJE

NAJAVU PROTESTA MEDIJMA MOŽETE POGLEDATI OVDJE

 1,023 total views

Obavještavamo vas da se Sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine PRIDRUŽUJE najavljenim protestima Saveza sindikata policijskih organa u BiH koji treba da budu održani sljedeće sedmice ispred zgrade Institucija Bosne i Hercegovine na Marin Dvoru u skladu sa svim preporukama i naredbama kriznih štabova. Kao što ste mogli vidjeti Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na svojoj zadnjoj sjednici je vratilo budžet u Vijeće ministara na doradu sa naznakom da se ne slažu oko VRAĆANJA osnovice za zaposlene u Institucijama BiH. Time je definitvno pokazano da im nije aposlutno stalo do socijalnog statusa zaposlenih koji je za većinu ispod svih prosjeka u Bosni i Hercegovini

Takođe sva tri sindikata su uputili URGENTNO pismo predsjedavajućem Vijeća ministara dr. Zoranu Tegeltiji zahtjevajući najhitniji sastanak na kojem bi tema bila osnovice i Kolektivni ugovor. Pismo možete pročitati u PRILOGU

O svim daljnim koracima ćete biti redovno obavještavani na našoj web stranici

 683 total views

Na temelju dodatnih analiza i konsultacija sa pravnim zastupnikom Sindikata, vezano za pravnu pouku i već izjavljene Žalbe na rješenja o primjeni Metodologije,  zaključuje se da ovo pravo predstavlja pravo iz  radnopravnog odnosa zalitelja I institucija BIH a zasnovano je na odredbama Zakona o plaćama i naknadama u institicucija BIH i Metodologiji za rasporedjivanje zaposlenog unutar platnog razreda.

Zakonom o državnoj službi u Institucijama BiH uredjen je status državnih službenika a prava iz radnog odnosa su uredjena posebnim zakonima pa je tako Zakonom o plaćama i naknadama u institicucija BIH propisan način obračuna visine plaće i naknada zaposlenika u institucijama BIH a sudska zaštita je osigurana u redovnom parničnom postupku u smislu odredbe člana 83. Zakona o radu u institucijama BIH.

Dakle u svim slučajevima I državnim službenicima i zaposlenicima prvostepeni organa je bio dužan omogućiti pravo na prigovor unutar instititucije a nakon donošenja odluke po prigovoru, poučiti službenika ili zaposlenika na pravo pokretanje spora pred sudom BIH.

Ako poslodavac ne postupa po zahtjevu mozete se obratiti upravnoj inspekciji.

 893 total views

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na svojoj 18. sjednici, održanoj 22.10.2020. godine, donijelo je Metodologiju o izmjenama i dopunama Metodologije za razvrstavanje zaposlenog unutar platnog razreda koja predviđa retroaktivnu primjenu od 01.09.2020 godine.

Kako je Sindikat informisan u većem broju institucija su donešena rješenja sa primjenom od 01.01.2021.godine, što je u suprotnosti sa Metodologijom. S tim u vezi, Sindikat je obavio konsultacije sa pravnim zastupnikom Sindikata te je sačinjen URNEK ŽALBE na ovakva rješenja.

Primjerak Žalbe možete dobiti od predsjednika Sindikalnih organizacija ili na lični zahtjev na e-mail Sindikata: sdsz@sdsz.ba.

Sindikat je takođe pokrenuo konsultacije po pitanju “ne ocjenjivanja” zaposlenika, te ćemo o ishodu i načinu rješavanja ovog problema blagovremeno obavijestiti članstvo.

 1,233 total views

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na svojoj 18. sjednici, održanoj 22.10.2020. godine, donijelo je Metodologiju o izmjenama i dopunama Metodologije za razvrstavanje zaposlenog unutar platnog razreda. Ta Metologija se treba retroaktivno primjenjivati od 01.09.2020 godine te za ovu godinu tom Metodologijom će biti obuhvaćeno samo 30% državnih službenika. Međutim veliki problem se pojavio kad su u pitanju zaposlenici jer u puno Institucija BiH nisu ocjenjivani. Tragom toga Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika je zatražio mišljenje Upravnog inspektorata Ministarstav pravde Bosne i Hercgovine jer bi moglo doći do diskriminiacije zaposlenika u odnosu na državne službenike.

Dopis Upravnom inspektoratu možete pročitati u PRILOGU

Prijavi se na newsletter
Loading