Archives
Categories

Aktuelnosti

1 3 4 5 6 7 32

Loading

Poštovani službenici i zaposlenici u institucijama Bosne i Hercegovine,

Poštovani građani Bosne i Hercegovine,

Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine  je na Redovnoj sjednici Upravnog odbora održanoj dana 08.02.2022.godine donio Odluku o organizaciji i provedbi mirnog okupljanja i javnog protesta zaposlenih u institucijama BiH.

Mirno okupljanje i javni protest će se organizovati dana 10.03.2022.godine u vremenskom periodu od 12.00 do 13.00 na platou ispred zgrade Parlamentarne skupštine BiH.

Molimo učesnike da na mjesto održavanja protesta dođu u 11.50.

S poštovanjem,

Najava protesta Vijeću ministara PROČITAJ

Obavijest za medije PROČITAJ

Loading

Obavještavamo vas da je Ministarstvo finansija i trezora poslalo prijedlog regresa za 2022 godinu u istom iznosu od 300 KM i za divno čudo tražilo mišljenje sindikata o visini regresa. Njihov prijedlog možete pročitati OVDJE

Ajde što nam se plate nisu nikada pomakle ni feninga gore nego što nije ni regres koji po Zakonu o platama u Institucijama BiH može ići do visine osnovice za obračun plata. Dakle u ovom trenutku regres može ići do 475 KM. Dakle od 2008  godine od kada nam je osnovica 475 KM nadležnima nije palo na pamet da povećaju regres jer njima je apsolutno ssvejedno koliki je regres jer su im plate reda veličine izmedju 15-20 naših minornih regresa.

Član 33.
(Regres za godišnji odmor)

(1) Zaposlenom u instituciji Bosne i Hercegovine pripada pravo na regres za godišnji odmor, s tim da visina regresa može iznositi maksimalno do visine utvrđene osnovice za obračun plaća u tekućoj fiskalnoj godini.
(2) Visinu regresa za godišnji odmor iz stava (1) ovog člana utvrđuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine podzakonskim aktom, koji se donosi do 30. juna tekuće godine za narednu godinu.
(3) Isplata regresa za godišnji odmor vrši se na osnovu pojedinačnih rješenja o korištenju godišnjeg odmora u institucijama Bosne i Hercegovine.

Sindikat je dao svoje mišljenje i predložio diferncirane vrijednosti regresa za zaposlenike, državne službenike i imenovana lica a u skladu sa predloženom osnovicom od 535 KM. Koji je naš prijedog možete pročitati u PRILOGU

Loading

Ministarstvo finansija i trezora krajem Januara 2022 godine je poslalo na razmatranje Vijeću ministara Bosne i Hercegovine prijedlog Odluke o visini osnovice za novu budžetsku 2022 godinu u visini od 535 KM. Dakle nakon 12 nezasluženih godina čekanja da nam se vrati osnovica koju smo imali zadnji put 2008 godine sada je i to došlo na red. Ali ništa nije slučajno i u svemu tome i te kako ima upornosti Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika koji je na žalost ostavljen sam od preostala dva sindikata da se bori za zajednička univerzalna prava. I u toj svojoj borbi, protestima, pisanjima stranim ambasadama, lobiranja po stranačkim klubovima uvijek smo apostorofirali i one koji se nalaze u sindikatima policije i UIO i njihove nezasluženo male plate. Nismo nikada egostično mislili samo na sebe i svoje vlastite interese nego na sve zaposlene u Institucijama BiH što smatrama da je apolutno normalno.

Dakle Ministarstvo finansija i trezora je poslalo prijedlog Odluke koja je prošla određene instance i gdje se na kraju tražila i saglasnost SDSZ-a što je sasvim u skladu sa svim zakonskim propisima ali se zna i vrlo često preskočiti. Naravno Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika je dao pristanak na prijedlog Osnovice i sada tek započinje nemilosrdni krug odlučivanja u kojem smo redovno i uvijek do sada gubili. Sada se iskreno nadamo i predviđamo da bi trebalo da ova osnovica bude dio budžeta za 2022 godinu i da koliko toliko upristoji ekonomski status mase prije svega zaposlenika u Institcijama BiH.

Naravno nastavak borbe za ostala prava tek predstoji ali naš osnovni i najveći izazov se zove KOLEKTIVNI UGOVOR i dok se on ne potpiše mi nećemo imati ono što nam zakonski pripada.

PRIJEDLOG MINISTARSTVA FINASIJA I TREZORA

MIŠLJENJE SDSZ NA PRIJEDLOG MFT

Loading

Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika u Institucijama BiH i u ovoj 2022 godini nastavlja sa borbom za konačno ostvarivanje svih onih prava koja su nam brutalno oduzeta od ljudi koji se bukvalno razbacuju svojim primanjima i na čija primanja još sljedećih 20 godina neće moći značajnije da utiču enormna poskupljenja bilo čega u našoj državi. Još uvijek smo mirni i strpljivi i borimo se svim legalnim načinima koja su nam omogućena mada ih je puno više oduzeto.

Dopis upućen ambasadama možete pročitati OVDJE

Loading

Sastanak predstavnika Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u Institucijama BiH sa poslanicima u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Damirom Arnautom i Mirjanom Marinković-Lepić održan je 15.12.2021. godine, u 13.00 sati, u prostorijama Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Osnovna tema sastanka bila je podrška Sindikatu za počinjanje pregovora i potpisivanje kolektivnog ugovora.

Predsjednik Sindikata gospodin Salih Karčić je imenovane poslanike detaljno upoznao sa dosadašnjim, kao i planiranim aktivnostima Sindikata i problemom nepostojanja kolektivnog ugovora.

Obećana je kontinuirana podrška od strane imenovanih poslanika kada je u pitanju počinjanje pregovora i potpisivanje kolektivnog ugovora, ali i generalno podrška Samostalnom sindikatu državnih službenika i zaposlenika u Institucijama BiH. Također, kada je u pitanju osnovica za obračun plaće imenovani poslanici smatraju da je osnovica u iznosu od 535,00 KM minimum ispod kojeg ne treba ići, ali zalagaće se za izmjene Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine tako da povećanje osnovice za obračun plaće državnim službenicima i zaposlenicima ne znači istovremeno i povećanje osnovice imenovanih i izabranih lica u institucijama Bosne i Hercegovine.

Gospođa Marinković-Lepić i gospodin Arnaut će s posebnom pažnjom pratiti usvajanje budžeta za 2021. godinu, s obzirom na uloženi amandman koji predviđa osnovicu za obračun plaće u iznosu od 498,00 KM.

Na sastanku je dogovoreno da će gospodin Damir Arnaut, inicirati počinjanje pregovora i potpisivanje kolektivnog ugovora putem poslaničke inicijative u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

1 3 4 5 6 7 32
Prijavi se na newsletter
Loading