Statistika posjeta
  • Users online: 0 
  • Visitors today : 19
  • Page views today : 27
  • Total visitors : 6,932
  • Total page view: 9,418
Archives
Categories

Saopštenja

 386 total views

 

Samostalni sindikat državnih i policijskih službenika u institucijama BiH, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine,(  u daljem tekstu Reprezentativni sindikat) razmotrio je Prijedlog Studije o primjeni Metodologije za razvrstavanje  radnih mjesta srednje stručne spreme u platne razrede utvrđene Zakonom o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, te na osnovu člana 25. Stav 1. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine  („Službeni glasnik BiH“, br. 30/03, 42/03, 81/06,76/07,81/07,94/07 i 24/08) daje slijedeće

Continue reading

 350 total views

Poštovani,
Samostalni sindikat državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, sudskoj vlasti i javnim ustanovama BiH sugeriše Vijeću ministara da Prijedlog Studije o primjeni Metodologije za razvrstavanje radnih mjesta srednje stručne spreme u platne razrede vrati Interresornoj radnoj grupi na analizu radnih mjesta što je i bio cilj donošenja iste.

Continue reading

 274 total views

Samostalnom Sindikatu institucija BiH obratio se veliki broj nezadovoljnih zaposlenika po donošenju Metodologije o razvrstavanju radnih mjesta u platne razrede. Naime, primjenom navedene Metodologije  većinom im je dodijeljen manji koeficient u odnosu na predhodni, a time i umanjen lični dohodak.

Continue reading

 336 total views

Poštovani,
Dana 17.06.2009 godine na svojoj 92.sjednici Vijeće ministara BiH je usvojilo Odluku o visini osnovice za obračun plate zaposlenim u institucijama BiH kojom se utvrđuje osnovica u iznosu od 498,10 KM tako što je sa 535,00 smanjena na 498,10 KM, a na prijedlog Ministarstva finansija i trezora BiH koja će se primjenjivati po odobrenju stand bay-aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom.

Continue reading

 366 total views

Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine podnio je Sudu Bosne i Hercegovine tužbu protiv Ministarstva finansija BiH zbog različitih načina izračunavanja osnovice za obračun poreza  na dohodak zaposlenih u odnosu na mjesto prebivališta, a što je imalo za posljedicu različite iznose neto plaća za isplatu zaposlenima koji rade isti posao i nalaze se u istom platnom razredu, u zavisnosti imaju li prebivalište u F BiH ili u RS-u.

Continue reading

Prijavi se na newsletter
Loading