Statistika posjeta
  • Users online: 0 
  • Visitors today : 6
  • Page views today : 10
  • Total visitors : 2,971
  • Total page view: 4,058
Archives
Categories

Saopštenja

 142 total views,  2 views today

Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine podnio je Sudu Bosne i Hercegovine tužbu protiv Ministarstva finansija BiH zbog različitih načina izračunavanja osnovice za obračun poreza  na dohodak zaposlenih u odnosu na mjesto prebivališta, a što je imalo za posljedicu različite iznose neto plaća za isplatu zaposlenima koji rade isti posao i nalaze se u istom platnom razredu, u zavisnosti imaju li prebivalište u F BiH ili u RS-u.

Continue reading

 133 total views,  2 views today

Značaj sadašnjeg vremena i situacije u kojoj se nalazimo nas obavezuje da izrazimo nezadovoljstvo, stavove i zahtjeve zaposlenih o trenutno najaktuelnijim temama i problemima. Iskrena želja Sindikata kao jedinstvenog zakonskog zastupnika interesa svih zaposlenih u institucijama BiH, je da u atmosferi uzajamnog uvažavanja u duhu tolerancije i poštovanja različitih prilaza i pogleda vodi dijalog sa Poslodavcem kao ravnopravan partner sa jedinstvenim ciljem da se omogući svim zaposlenim u institucijama BiH, uživanje svih prava koja su im Ustavom i Zakonom propisana, a što im primjenom Zakona o porezu na dohodak, naknada za porodiljsko odsustvo i Zakona o naknadama i plaćama u institucijama BiH nije osiguralo ravnopravan tretman i zaštitu njihovih prava.

Opširnije

 114 total views,  2 views today

Želimo Vas još jednom izvjestiti o pljački onih koji imaju najmanje. Naime u institucijama Bosne i Hercegovine kao što je poznato stupio je Zakon o platama i naknadama u junu/lipnju 2008 godine, iako je Ministarstvo finansija i trezora zaduženo da donese sve podzakonske akte u predviđenom roku do danas nije urađen podzakonski akt koji regulira pravo na smještaj i odvojeni život, i dalje se voze službena vozila poslije radnog vremena u dane vikenda, državne praznike, a niko ni za što ne odgovara.

Opširnije

 132 total views,  2 views today

Poštovani,

Ujedinjeni Sindikat svih institucija BiH predvođen Koordinacionim odborom kao reprezentantom interesa članova sindikata i ostalih zaposlenih u institucijama BiH je shodno našem dopisu broju 02-16-21/DRS od 22.02.2010 godine, obavijestio kako Interresorna grupa za izradu Metodologije plaća nije konsultovala Reprezentativni sindikat i tražila mišljenje što je po Zakonu bila dužna da učini, a što je izazvalo revolt članova sindikata.

Opširnije

Prijavi se na newsletter
Loading