Archives
Categories

Sjednice UO

Loading

40 Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata državnih službenika i zaposlenika u Institucijama BiH  je održana 22.09.2020. Koje su tačke razmatrane i koji su doneseni zaključci možete pročitati u nastavku.

Nakon usvajanja dnevnog reda i Zapisnika sa 40. redovne sjednice Upravnog odbora Sindikata, raspravljalo se i usvojeni su sljedeći zaključci:

 

  • Upravni odbor Sindikata imenuje Odbor za pripremu i organizaciju štrajka, a u skladu sa zaključkom sa 39 i 40.redovne sjednice UO, u sastavu :

1. Lejla Čopelj, predsjednica Sindikata,

2. Gojko Lalović, zamjenik predsjednika Sindikata,

3. Miroslav Vujčić, zamjenik predsjednika Sindikata,

4. Salih Karčić, član UO Sindikata.

Odbor za pripremu štrajka će u narednih 15 dana održati sjednicu na kojoj će biti pozvani i članovi Pravnog tima Sindikata kao i advokat Sindikata. Odbor za pripremu štrajka će u što kraćem vremenu organiziriati i sastanak sa preostala dva sindikata na nivou Institucija BiH.

  • Upravni odbor Sindikata je primio na znanje informaciju o održanom prvom sastanku Pravnog tima Sindikata, te u skladu sa zaključkom sa pomenutog sastanka te imenovao još jednog člana pravnog tima iz SO Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice;
  • Upravni odbor Sindikata je prihvatio inicijativu da se formira u narednom periodu radna grupa koja će u saradnji sa druga dva reprezentativna sindikata raditi na pripremi inicijative za usklađivanje zakona u oblasti radnog prava;
  • Upravni odbor Sindikata je prihvatiop prijedlog za izmjenu dva potpisnika u banci kako bi se olakšala procedura redovnog rada Sindikata.
Prijavi se na newsletter
Loading