Archives
Categories

Skupstine

Loading

Obavještavamo vas da je sjednica Redovne Izvještajne/Izborne Skupštine Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, (u daljem tekstu: Skupština) održana je 22. aprila 2021. godine sa početkom u 12,00 sati. Skupština je održana u on-line formatu.

Sjednicu Skupštine otvorio je i vodio g. Ermin Terko Predsjednik Skupštine Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu: Predsjednik Skupštine). Predsjednik Skupštine pozdravio je prisutne delegate i zahvalio im se na odzivu, ističući da zbog pandemije COVID-19 ne postoje uvjeti za održavanje Skupštine uz fizičko prisustvo delegata, tako da se Skupština održava u on-line formatu, što u pogledu organizacije i rada Skupštine ima određene prednosti i nedostatke, te predstavlja svojevrsni izazov.

Sjednici Skupštine je prisustvovalo 56 delegata, i konsenzualno je potvrđen prijedlog Komisije, zapisničar i ovjerivači zapisnika, čime u skladu sa Statutom Sindikata postojao kvorum za rad i odlučivanje Skupštine, uključujući natpolovičnu kao i dvotrećinsku većinu.

Continue reading

Loading

Obavještavamo vas da je Upravni odbor Sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH na sjednici održanoj 29.12.2020. godine, u skladu sa članom 16. Poslovnika o radu skupštine Sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH i čl. 28. i 30. Statuta Sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, donio Odluku o sazivanju Redovne (Izborne) skupštine Sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH (SDSZ).

Izborna skupština SDSZ-a, će biti održana u martu 2021. godine u zgradi Institucija Bosne i Hercegovine, ul. Trg BiH broj 1. Tačan datum i vrijeme održavanja Skupštine će biti naknadno utvrđeni, o čemu ćete biti blagovremeno informisani. Continue reading

Loading

Sjednica Redovne Skupštine Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, (u daljem tekstu: Skupština) održana je 05. marta 2020. godine u prostorijama Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine, sa početkom u 13:00 sati.

Poziv za Skupštinu delegatima je upućen 25.02.2020. godine, a radni materijal delegatima je zbog obimnosti dostavljen elektronskim putem. Zapisnik možete pročitati na LINKU

Loading

U četvrtak 05.03.2020. godine održana je Redovna godišnja Skupština Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine (Sindikata).

Uz prisustvo više od 50 delegata, usvojeni su izvještaji o radu Upravnog i Nadzornog odbora za 2019. godinu, Program rada za 2020. godinu, Financijski izvještaj za 2019. godinu, te Financijski plan za 2020. godinu.Vijedno je napomenuti da je Skupština usvojila izmjenu raspodjele članarine između samostalnih sindikalnih organizacija i Sindikata. Tako će se za razliku od dosadašnje raspodjele, koja je iznosila 50%-50%, u narednom periodu raspodjela vršiti u iznosu 60%-40% u korist samostalnih sindikalnih organizacija. Također Skupština je usvojila Izvještaj o radu advokata Hamida Džandžanovića, te donijela odluku da se sa navedenim advokatom produži ugovor do kraja kalendarske 2020. godine.

Cjelokupan zapisnik sa održane Skupštine će biti objavljen po njegovom sačinjavanju.

Loading

Redovna Skupština Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine će se održati 05. marta 2020. godine (četvrtak) u 13,00 sati u zgradi Parlamentarne Skupštine  Bosne i Hercegovine, ul. Trg BiH broj 1, u sali broj 1 na prvom spratu. Predloženi Dnevni red skupštine je:

1.Usvajanje Dnevnog reda

2.Usvajanje Zapisnika sa Vanredne skupštine

3.Usvajanje Izvještaja o radu advokata Hamida Džandžanovića

4.Usvajanje Izvještaja o radu Upravog odbora za 2019

5.Plan rada Upravnog odbora za 2020

6.Usvajanje zapisnika sa sjednica Nadzornog odbora za 2019

7.Usvajanje Financijskog izvještaja za 2019

8.Usvajanje Financijskog plana za 2020

9.Razno

Prijavi se na newsletter
Loading