Archives
Categories

Strajk

 268 total views

Ovim putem vas obavještavamo da će u ponedjeljak 20.09.2021.godine biti održano mirno okupljanje i javni protesti zaposlenih u institucijama BiH.

Mirno okupljanje je zakazano u periodu od 11.00 do 12.00 sati na platou ispred zgrade Parlamentarne skuštine BiH (stepenice, maksimalno do fontane) – Trg Bosne i Hercegovine br 1.

Mirno okupljanje/javni protest se organizuje sa ciljem izražavanja nezadovoljstva zbog: 

 • Nepotpisivanja Kolektivnog ugovora;
 • Budžeta za 2021. godinu;
 • Dugogodišnje politike vladajućih stranaka omalovažavanja i urušavanja državnih institucija;
 • Zbog uskraćivanja prava na život. Svojom kontinuiranom politikom ste doveli zaposlene sa najnižom platom u institucijama na državnom nivou da im je uskraćeno pravo na život.

S tim u vezi molimo predsjednike sindikalnih organizacija da najkasnije do ponedjelja u 10.00 sati dođu u kancelariju Sindikata radi preuzimanja rekvizita. 

U prilogu vam dostavljamo obavjest za medije predsjednika g-dina Saliha Karčića LINK

 721 total views

Kao što smo i najavili da ćemo intenzivirati našu borbu za zaposlene u Institucijama BiH bez razlike da li dolaze iz policijskih, vojnih ili civilnih institucija tako smo danas i uputili dopis ambasadama Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske, Njemačke i Rusije u kojem smo ih upoznali o neviđenom pravnom nasilju i diskriminaciji koje se od vladajućih struktira u državi Bosni i Hercegovini i njenim institucijama vrši nad državnim službenicima a posebno na zaposlenicima. Vjerovatno ne postoji ni u jednoj iole ozbiljnijoj

zemlji i njenoj državnoj upravi odnos plata 1:10, niti postoji siromašnija država od naše sa bestijalnijim platama i privilegijama imenovanih lica. Vjerovatno smo i jedni od rijetkih u Evropi koji nemaju potpisan kolektivni ugovor sa poslodavcem jer poslodavac jednostavno to ne želi a ne želi jer bilo šta što bi imalo čvrst zakonski o

kvir u kojem se ne bi moglo tumačiti kako je kome volja i kako kome odgovara za poslodavce znači nemogućnost kontrolisanja ljudi za vlastite ineterese. Vjerovatno smo i jedini u Evropi pa i u svijetu kojima je reprezentativnost 50+1%, što je strašno i na osnovu čega Ministarstvo pravde sa ministrom na čelu pokušava da nas ospori. Za sve ovo postoje imena i prezimena onih koji su direktno odovorni za ovakvo stanje i krajnje vrijeme je da njihova imena izađu u javnost.

Naravno ponajviše smo mi sami krivi za takvu situaciju jer smo tolike godine prvo ćutali, pa smo onda počeli da regujemo ali sve je ostalo na papirima uz poneki blijedi pokušak protesta. Sada je došlo vrijeme da se sve to promjeni i da sa papira pređemo na konkretnije stvari koje se zovu protesti, štrajkovi, tužbe, neposluh i sve ono što nam zakon omogućava mada kada bi se ponašali kao suprotna strana puno toga bi bilo na samoj ivici zakona. Sutra je početak svega toga u 10.00 na Marin dvoru ispred Institucija BiH. Dođite i ne dozvolite da se neko drugi bori za vaša prava!

Verziju dokumenta na engleskom jeziku možete vidjeti OVDJE

Verziju dokumenta na našem jeziku možete vidjeti OVDJE

 921 total views

Ovim putem vas obavještavamo da će u srijedu 07.07.2021. godine biti održano mirno okupljanje /javni protest zaposlenih u institucijama BiH.

Mirno okupljanje/javni protest  je zakazano u period od 10.00 do 11.00 sati, na platou ispred zgrade Parlamentarne skuštine BiH ( stepenice , maksimalno do fontane)– Trg Bosne i Hercegovine br 1. 

Mirno okupljanje/javni protest se organizuje sa ciljem izražavanja nezadovoljstva zbog: 

 

 1. Nepotpisivanja Kolektivnog ugovora;
 2. Budžeta za 2021. godinu koga je Predsjedništvo Bosne i Hrercegovine usvojilo i uputilo u dalju proceduru sa osnovicom za obračun plate 475,69;
 3. Dugogodišnje politike vladajućih stranaka omalovažavanja i urušavanja državnih institucija;
 4. Zbog uskraćivanja prava na život

Odluku o organizovanju i pismenu najavu mirnog okupljanja/javnog protesta upućenu Vijeću ministara može vidjeti na ovom LINKU

 1,154 total views

Na temelju odluke UO dostavljen je zahtjev Vijeću ministara za rješavanje zahtjeva sindikata. U protivnom sindikat ide u organizaciju strajka. Zahtjevi su:

 

 • Potpisivanje kolektivnog ugovora
 • Hitno uspostavljanje socio ekonomskog dijaloga Vijeća Ministara i Sindikata;
 • Vraćanje osnovice za obračun plaća na minimalno 535,50 KM za 2021. godinu koliko je iznosila prije prvog smanjenja 2008. godine;
 • Da se u skladu sa Preporukama Ureda ombudsmana za ljudska prava BiH i poštujući mišljenje sindikata usvoji i primjeni korigovana Odluka za obračun naknade za prevoz – da obračunata naknada  pokriva realne troškove dolaska i odlaska s posla. Naime, Ured za reviziju je u 2019. godinu proveo reviziju učinka na temu „Upravljanje troškovima prijevoza uposlenih u institucijama BiH“. Ured za reviziju, temeljem nalaza i zaključaka do kojih je došao tokom provedbe predmetne revizije, dalo je preporuke Vijeću ministara

Kompletan dopis možete pročitati OVDJE

Zakon o štrajku u Institucijama BiH možete pročitati OVDJE

 1,540 total views

Dana 05.10.2020.godine u kancelariji Sindikata sa početkom u 16:00 sati, održan je sastanak Odbora za pripremu štrajka i Pravnog tima Sindikata. Na sastanku se razgovaralo o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, a na koje je Pravni tim Sindikata, a uvidom u tekst Nacrta Zakona, dostavio komentare te prijedloge izmjena i dopuna posebno iz oblasti od značaja za Sindikat i uposlene u institucijama Bosne i Hercegovine.

Također, tema sastanka je bila organizacija i priprema štrajka zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Naime Upravni odbor Sindikata je na svojoj 40. Redovnoj sjednici donio Odluku da se upozori poslodavac, odnosno da se dostavi zahtjev za realizaciju zaključaka donešenih na radnom sastanku sa presjedavajućim Vijeća ministara Zoranom Tegeltijom, ministrima u Vijeću ministara BiH, Vjekoslavom Bevandom- Ministarstvo finansija i trezora BiH, Fahrudinom Radončićem- Ministarstvo sigurnosti BiH i Josipom Grubešom-Ministarstvo pravde BiH, održanom dana 04.03.2020.godine.

Na sastanku je dogovoreno da se u narednih deset dana od dana održavanja sastanka formira radna grupa koju će činiti predstavnici Vijeća ministara i sindikata na razini institucija BiH, a koja će raditi na rješavanju otvorenih pitanja i problema s kojima se susreću zaposleni u institucijama BiH.

Tom prilikom predsjedavajući je istaknuo da je novi saziv Vijeća ministara opredijeljen za socijalni dijalog u cilju poboljšanja statusa radnika te iskazao spremnost za otpočinjanje procesa kolektivnog pregovaranja kao i da se dođe do potpisivanja općeg kolektivnog ugovora koji predstavlja osnovu za regulisanje međusobnih odnosa i koji garantuje prava zaposlenima u institucijama BiH.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije ispoštovalo usvojene zaključke te nije krenulo u realizaciju istih. Upravni odbor Sindikata na svojoj 40. Redovnoj sjednici održanoj dana 23.07.2020.godine  je donio zaključak da će istrajati u svim ranije dostavljenim zahtjevima te ukoliko se trend neispunjavanja istih nastavi, u mjesecu Septembru pokreniti organizaciju GENERALNOG ŠTRAJKA!.

S obzirom da Sindikat nije dobio odgovor na pomenuti zahtjev, pokrenuta je procedura za pripremu štrajka.

S tim u vezi, pravni Tim je dobio zaduženje da pripremi dopis/najavu štrajka poslodavcu sa jasno naznačenim zahtjevima Sindikata, kako bi se ispoštovala zakonska procedura, te pripremi korake za organizovanje štrajka zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o štrajku.

Prijavi se na newsletter
Loading