Archives

Categories

Loading

Brojne tačke bile su na dnevnom redu Skupštine Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine. Između ostalog, usvojen je Izvještaj o realizaciji programa rada Upravnog odbora Sindikata za 2023. godinu te Program rada Upravnog odbora Sindikata za 2024. godinu. Ističe se i usvajanje Konsolidovanog izvještaja za 2023. godinu o obavljenom nadzoru nad ostvarivanjem politčke raspodjele i korištenja materijalno-finansijskih sredstava Sindikata. Finansijski izvještaj za 2023. i Finansijski plan za 2024. usvojeni su tokom sjednice. Članovi Skupštine govorili su o popuni člana Upravnog i Nadzornog odbora Sindikata te usvojili i ove tačke dnevnog reda.

Pored navedenih usvojenih tačaka, raspravljalo se o izradi članskih karata za članove Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine. Govorilo se i o Kolektivnom ugovoru, s obzirom na to da je Bosna i Hercegovina jedina zemlja u Evropi koja nema ovaj ugovor na državnom nivou. Tokom sjednice usvojene su sve tačke dnevnog reda.

Loading

U Podgorici je održan VI Kongres Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore. Na Kongresu je prisustvovao i predsjednik Sindikata državnih službenika i zaposlenika u Institucijama Bosne i Hercegovine Radenko Mirković. Tokom sjednice Regionalnog odbora sindikata uprave i pravosuđa, između ostalog,  govorilo se o organizaciji sportskih igara koje će se održati od 12. do 15. septembra 2024. godine u Budvi. Tom  prilikom potvrđena je odlična regionalna saradnja svih uključenih sindikata.

Na Kongresu su pored predsjednika granskih sindikata,  prisustvovali i predsjednici, odnoso predstavnici granskih sindikata uprave i pravosuđa Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Srbije.

Za predsjednika Sindikata uprave i pravouđa izabran je jednoglasno Nenad Rakočević, koji je dobio podršku 92 delegata.

Loading

Ugovor o saradnji potpisan je 22.4.2024. godine između ASA bolnice i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH i Samostalnih sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine.

Članovima Sindikata koji budu koristili usluge ASA bolnice biće omogućen gotovinski popust od -10 % u odnosu na redovne cijene iskazane u cjenovniku usluga objavljenog na stranici ASA bolnice.

Po osnovu članske karte, članovi Sinikata mogu ostvariti popust za još jednu osobu (supružnik, brat, sestra, roditelj, prijatelj/ica od korisnika), uz svoje prisustvo.

Usluge se odnose na sve ambulantne i bolničke usluge (ginekologija, akušerstvo, IVF, pedijatrija, kardiologija, gastroenterologija endokrinologija, urologija, opšta i abdominalna hirurgija, ORL, ortopedija, urgentna, dermatologija, reumatologija, radiologija, laboratorija, patologija) i usluge dnevne bolnice.

Direktor ASA Bolnice prof. Dr. Mustafa Hiroš je istakao zadovoljstvo ovim potpisivanjem ugovora. “Ovo je važan korak ka unapređenju zdravlja ali i radnih uslova i zaštite prava zaposlenika. Zahvaljujem predsjednicima sindikata na podršci“.

Predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucija Bosne i Hercegovine Radenko Mirković, iskazao je zadovoljstvo potpisivanjem Ugovora o saradnji sa ASA bolnicom, jer će isti pružiti brojne pogodnosti članovima Sindikata.

 

1 2 3 89

Prijavi se na newsletter

Loading