Statistika posjeta

 • Users online: 0 
 • Visitors today : 14
 • Page views today : 21
 • Total visitors : 3,003
 • Total page view: 4,107

Archives

Categories

 544 total views,  4 views today

40 Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata državnih službenika i zaposlenika u Institucijama BiH  je održana 22.09.2020. Koje su tačke razmatrane i koji su doneseni zaključci možete pročitati u nastavku.

Nakon usvajanja dnevnog reda i Zapisnika sa 40. redovne sjednice Upravnog odbora Sindikata, raspravljalo se i usvojeni su sljedeći zaključci:

 

 • Upravni odbor Sindikata imenuje Odbor za pripremu i organizaciju štrajka, a u skladu sa zaključkom sa 39 i 40.redovne sjednice UO, u sastavu :

1. Lejla Čopelj, predsjednica Sindikata,

2. Gojko Lalović, zamjenik predsjednika Sindikata,

3. Miroslav Vujčić, zamjenik predsjednika Sindikata,

4. Salih Karčić, član UO Sindikata.

Odbor za pripremu štrajka će u narednih 15 dana održati sjednicu na kojoj će biti pozvani i članovi Pravnog tima Sindikata kao i advokat Sindikata. Odbor za pripremu štrajka će u što kraćem vremenu organiziriati i sastanak sa preostala dva sindikata na nivou Institucija BiH.

 • Upravni odbor Sindikata je primio na znanje informaciju o održanom prvom sastanku Pravnog tima Sindikata, te u skladu sa zaključkom sa pomenutog sastanka te imenovao još jednog člana pravnog tima iz SO Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice;
 • Upravni odbor Sindikata je prihvatio inicijativu da se formira u narednom periodu radna grupa koja će u saradnji sa druga dva reprezentativna sindikata raditi na pripremi inicijative za usklađivanje zakona u oblasti radnog prava;
 • Upravni odbor Sindikata je prihvatiop prijedlog za izmjenu dva potpisnika u banci kako bi se olakšala procedura redovnog rada Sindikata.
Print Friendly, PDF & Email

 221 total views,  4 views today

Obavještavamo vas da će se 41. redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata održati 22.09.2020.godine /utorak/ u 16:00  sati u Sali 2/1 zgrada Parlamentarne skupštine BiH.

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 40.redovne sjednice UO;
 2. Kolektivni ugovor;
 3. Inforamcija o sastanku Pravnog tima;
 4. Inicijativa za formiranje Radne grupe za usklađivanje zakona u obalsti radnih prava;
 5. Zamjena/imenovanje dva potpisnika u banci;
 6. Razno.

DOKUMENTACIJA:

Pravilnik o izmjeni pravilnika o organizaciji i radu SO (usvojen)

Pravilnik o izmjeni pravilnika o materijalno finasijskom poslovanju sindikata (usvojen i protokolisan)

Dopune poslovnika o radu UO SDSZ

Print Friendly, PDF & Email

 250 total views,  4 views today

Dana 04.03.2020 godine održan je prvi radni sastanak predstavnika reprezentativnih sindikata i predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Zorana Tegeltije. Na sastanku su učestvovali predsjednici Saveza sindikata policijskih organa Dragan Krvavac, Sindikata samostalnih državnih službenika i zaposlenika Lejla Čopelj i Sindikata uprave za indirektno oporezivanje Ana Mrnjavac, te ministri u Vijeću ministara BiH – finansija i trezora Vjekoslav Bevanda, sigurnosti Fahrudin Radončić i pravde Josip Grubeša.

Pošto ni četiri mjeseca poslije se nije ništa učinilo na realizaciji datih obećanja sa strane Vijeća ministara, Samostalni sind

ikat državnih službenika i zaposlenika u Institucijama BiH je uputio  dopis u kojem se POD HITNO zahtjeva da se krene u realizaciju datih obećanja i zaključaka

Takođe na svojoj zadnjoj sjednici održanoj23.07.2020 godine UO SDSZ-a je donio zaključak da će istrajati na svim dosadašnjim zahtjevima te ako se trend neispunjavanja istih nastavi u mjesecu Septembru ćemo krenuti u realizaciju GENERALNOG ŠTRAJKA!

Dopis možete pročitati na ovom LINKU

Print Friendly, PDF & Email

 228 total views

39 Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata državnih službenika i zaposlenika u Institucijama BiH u novom sazivu je održana 10.06.2020. Koje su tačke razmatrane i koji su doneseni zaključci možete pročitati na sljedećem LINKU

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Prijavi se na newsletter

Loading