Archives

Categories

Loading

Stručni tim za revidiranje teksta Kolektivnog ugovora za zaposlene u institucijama Bosne i Hercegovine održao je sastanak u Sarajevu. Dopune i prijedloge dostavili su prestavnici Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u Institucijama Bosne i Hercegovine, Saveza sindikata policijskih organa u BiH i Sindikata uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH. Naredni sastanak biće održan u srijedu 07.12.2022. kada će se objediniti i uslaglasiti sve dopune dostavljene od navedena tri sindikata. Tekst odnosno nacrt će biti dostavljen poslodavcu na dalju proceduru. Bosna i Hercegovina je jedina država u Evropi koja nema potpisan Kolektivni ugovor sa zaposlenim u državnim institucijama, s tim u vezi Sindikat uprave za indirektno/neizravno oporezivanje, Savez sindikata policijskih organa u BiH i Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika u Institucijama BiH zajedničkim snagama djeluju i planiraju dalje aktivnosti.

Loading

Naredne sedmice revidiranje teksta Kolektivnog ugovora

U Sarajevu je održan sastanak predstavnika Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, Saveza sindikata policijskih organa u BiH i Sindikata uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH. Za naredni period dogovoreno je zajedničko sindikalno djelovanje u cilju jačanja djelovanja, kolektivnog pregovaranja i ostvarivanja prava u socijalnom dijalogu a sve u cilju poboljšanja ekonomskih, socijalnih i radnih uslova zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritet u daljem djelovanju je potpisivanje Kolektivnog ugovora, istaknuto je nakon sastanka. Naime, Bosna i Hercegovina jedina država u Evropi koja nema potpisan Kolektivni ugovor sa zaposlenima u državnim institucijama.

Na sastanku je dogovoreno da se formira tim ispred tri navedena Sindikata koji će u narednoj sedmici održati sastanak te revidirati tekst Kolektivnog ugovora koji će biti dostavljen poslodavcu.

Prijavi se na newsletter

Loading