Archives

Categories

 675 total views,  2 views today

Shodno članu 22. Statuta Samostalnog sindikata državnih i policijskh službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine, dostavljamo Vam poziv da prisustvujete 17.sjednici Upravnog odbora Sindikata koja će se održati dana 24. 11. 2015 godine (utorak) u 16,00 sati u  maloj sali na prvom spratu  ulica Trg BiH broj 1.

Poziv


 721 total views,  4 views today

Javnosti je već poznato da se u proceduri pred Vijećem ministara BiH nalazi nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, koji vlast promoviše kao reformski.

Izjava za javnost

 835 total views

Reprezentativni sindikat izražava energičan protest  i zabrinutost, u odnosu na činjenicu da ste (VM BiH) kreirali i u proceduru uputili Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi BiH ignorišući pritom, u civiliziranom svijetu davno usvojenu praksu i potrebu da se propisi od značaja za socio-ekonomski položaj zaposlenih kreiraju kroz socijalni dijalog i u ambijentu socijalnog partnerstva.

Protesno pismo

 849 total views,  2 views today

Shodno članu 22. Statuta Samostalnog sindikata državnih i policijskh službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine, dostavljamo Vam poziv da prisustvujete 15.sjednici Upravnog odbora Sindikata koja će se održati dana 15. 10. 2015 godine.

Poziv

 793 total views,  2 views today

Članovi Vijeća ministara BiH trebali bi u četvrtak razmatrati nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, kojim se, između ostalih, uređuje pravni status državnih službenika u ministarstvima, samostalnim upravnim organizacijama u sastavu ministarstava. Predsjednik Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama, sudskoj vlasti i javnim ustanovama BiH Jure Bilić je naveo da je ovaj sindikata razočaran što nije pozvan da učestvuje u konzultacijama pri izradi nacrta zakona.

-iskreno, očekivali smo poziv za učešće, budući da se radi o izuzetno značajnom zakonu. O njemu nismo informisani ni na koji način. Nisu nas smjeli zaobići. U Sindikatu postoji opravdana bojazan da se na mal vrata žele uvesti prevelike ovlasti rukovodilaca. Na koji će se način spriječiti da savjetnici ministara nakon isteka mandata budu „uhljebljeni“ na neke druge pozicije, umjesto da idu kući? Poznat je primjer jednog ministra iz prošlog saziva Vijeća ministara BiH, koji je imao čak 14 savjetnika. Nijedan od njih nije otišao kući. Svi pričamo o uštedama, a gomilaju se uposleni. Sve su to stvari o kojima trebamo biti upoznati, kazao nam je Bilić.

Prijavi se na newsletter

Loading