Statistika posjeta

  • Users online: 0 
  • Visitors today : 1
  • Page views today : 1
  • Total visitors : 7,040
  • Total page view: 9,556

Archives

Categories

 293 total views,  4 views today

Samostalni sindikat državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine (Reprezentativni sindikat) došao je do saznanja, da su Odluke kojima su predviđena smanjenja plata, toplog obroka i regresa u institucijama Bosne i
Hercegovine, potpisane i upućene na objavljivanje u Službeni glasnik BiH.

Continue reading

Print Friendly, PDF & Email

 260 total views,  2 views today

Reprezentativni sindikat institucija Bosne i Hercegovine već duže vremena upozorava na težak ekonomski status zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine i predlagao je Ministarstvu finansija i trezora da se aktivno uključe u aktivnosti vezano za akte kojima se odlučuje o statusu zaposlenika.

Continue reading

Print Friendly, PDF & Email

 310 total views

Samostalni sindikat državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti  i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine( u daljem tekstu:Reprezentativni sindikat) podnosi ovaj izvještaj o radu shodno članu 4. Statuta Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti  i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine.

Continue reading

Print Friendly, PDF & Email

Prijavi se na newsletter

Loading