Statistika posjeta

  • Users online: 0 
  • Visitors today : 4
  • Page views today : 4
  • Total visitors : 2,910
  • Total page view: 3,977

Archives

Categories

 172 total views,  2 views today

Poštovani,
Dana 17.06.2009 godine na svojoj 92.sjednici Vijeće ministara BiH je usvojilo Odluku o visini osnovice za obračun plate zaposlenim u institucijama BiH kojom se utvrđuje osnovica u iznosu od 498,10 KM tako što je sa 535,00 smanjena na 498,10 KM, a na prijedlog Ministarstva finansija i trezora BiH koja će se primjenjivati po odobrenju stand bay-aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom.

Continue reading

Print Friendly, PDF & Email

 87 total views,  2 views today

Samostalni sindikat državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine još jednom želi skrenuti pažnju na primjenu Metodologije za srednju stručnu spremu koja je neprimjenjiva i u koliziji je sa pravilnicima o sistematizaciji radnih mjesta u svim institucijama BiH.

Continue reading

Print Friendly, PDF & Email

 125 total views

Ovim pute informišem članstvo Reprezentativnog sindikata (SPDS) o izradi Metodologije za napredovanje zaposlenih unutar platnih razreda, napominjem da se Metodologija odnosi na sve zaposlene u institucijama BiH jer po Zakonu o radu od 2011. godine i zaposlenici će se ocjenjivati za svoj rad kao i državni službenici.

Continue reading

Print Friendly, PDF & Email

 75 total views,  2 views today

SPDS informiše članstvo o izradi Metodologije za zaposlenike institucija BiH koja se već počela primjenjivati od 1.9.2010. godine. SPDS je imao predstavnika u Interresornoj grupi za izradu Metodologije g-đu Fahretu Delić koju je zajedno sa ostalim članovima Interresorne grupe imenovalo Vijeće ministara.

Continue reading

Print Friendly, PDF & Email

 118 total views

Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine podnio je Sudu Bosne i Hercegovine tužbu protiv Ministarstva finansija BiH zbog različitih načina izračunavanja osnovice za obračun poreza  na dohodak zaposlenih u odnosu na mjesto prebivališta, a što je imalo za posljedicu različite iznose neto plaća za isplatu zaposlenima koji rade isti posao i nalaze se u istom platnom razredu, u zavisnosti imaju li prebivalište u F BiH ili u RS-u.

Continue reading

Print Friendly, PDF & Email

Prijavi se na newsletter

Loading