Archives

Categories

 566 total views

Jutros u televizijskoj emisiji Novi dan na TV N1 gostovala zajadno sva tri predsjednika sindikata na nivou Institucija Bosne i Hercegovine: Lejla Čopelj ispred Sindikata državnih službenika i zaposlenika, Ana Mrnjavac ispred Sindikata Uprave za indirektno oporezivanje i Dragan Krvavac ispred Sindikata policijskih organa u Institucijama BiH.

Pokušavamo, objašnjavamo po stoti put jedno te isto, branimo se od neopravdanih napada javnosti kako nemamo obraza jer tražimo veće plate. Ali sve ovo je već odavno jasno kao dan jer ovo je “nečiji zadatak” u kojem je cilj Institucije Bosne i Hercegovine baciti na koljena na svaki mogući način uključujući tu i plate državnih službenika a posebno zaposlenika. Nefunkcionisanje države mnogi posmatraju sa osmjehom na licu i zadovoljno trljaju ruke….ali….mi odustati nećemo i jedini naš protivnik koji nas sprječava da stvari počnemo rješavati štrajkom je Corona a ni ona neće biti vječno!!

 554 total views

Na Zapadu ništa novo a kod nas u Vijeću ministara sve po starom.

Novca u budžetu za “oduzetu” osnovicu za obračun plata zaposlenima nema, jer se kao usmjeravaju za saniranje posljedica korone, a  samo za tri skupocjena automobila vrha Parlamenta BiH, koja je poznat po izuzetnom neradu i vrlo rijetkim sjednicama, izdvojeno je 330.000 KM! Dodatni presedan je činjenica da je Nacrt budžeta upućen Predsjedištvu BiH bez Odluke o visini osnovice za 2021.godinu.

Podsjećamo, na odredbu Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine:

Član 7. (Osnovica za obračun plaća)

(1) Osnovicu za obračun plaće utvrđuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine podzakonskim aktom, s tim da ona ne može biti manja od 50% prosječne mjesečne neto plaće u Bosni i Hercegovini iskazane na godišnjem nivou za kalendarsku godinu koja dvije fiskalne godine prethodi godini u kojoj će se osnovica primjenjivati. Osnovicu za obračun plaće Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrđuje do 30. juna tekuće godine za narednu godinu. 

Ovo samo još jednom dokazuje kakav odnos Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ima prema zaposlenima, a postavlja se pitanje šta mogu očekivati svi građani ove države.

U prilozima pogledajte kako su danas TV kuće izvjestile o onome što se zove sjednica Vijeća minsitara!!!

 1,004 total views

Institucije Bosne i Hercegovine i dalje su bez budžeta za 2021. godinu. Državni ministri o budžetu će se izjašnjavati naredne sedmice, ali i o Prijedlogu odluke o visini osnovice za obračun plate zaposlenim u Institucijama BiH. Primjena prijedloga zavisi od usvajanja budžeta, političke odluke, ali i volje da se iz svega izuzmu imenovani i izabrani funkcioneri. Opozicija upozorava na ekonomsku krizu zbog borbe sa koronavirusom. Odavno svi znamo da nas posmatraju podjenjivački i da ih apsolutno ne interesuje socijalni status onih bez držabve Institucije ne bi funkcionisale što je vjerovatno mnogima i cilj. SDSZ se bori kako može i koliko može u svim ovim okolnostima koje ne pogoduju nikome. O svemu tome svoje priloge su danas objavili i televizijske kuce N1 i NovaBH pa pogledajte na video prilozima ispod teksta. Takodje gdje god imate priliku pojasnite da ovo nije nikakvo povećanje plata nego VRAĆANJE onoga što nam je oduzeto od 2008 – 2012.

 615 total views

Na temelju dodatnih analiza i konsultacija sa pravnim zastupnikom Sindikata, vezano za pravnu pouku i već izjavljene Žalbe na rješenja o primjeni Metodologije,  zaključuje se da ovo pravo predstavlja pravo iz  radnopravnog odnosa zalitelja I institucija BIH a zasnovano je na odredbama Zakona o plaćama i naknadama u institicucija BIH i Metodologiji za rasporedjivanje zaposlenog unutar platnog razreda.

Zakonom o državnoj službi u Institucijama BiH uredjen je status državnih službenika a prava iz radnog odnosa su uredjena posebnim zakonima pa je tako Zakonom o plaćama i naknadama u institicucija BIH propisan način obračuna visine plaće i naknada zaposlenika u institucijama BIH a sudska zaštita je osigurana u redovnom parničnom postupku u smislu odredbe člana 83. Zakona o radu u institucijama BIH.

Dakle u svim slučajevima I državnim službenicima i zaposlenicima prvostepeni organa je bio dužan omogućiti pravo na prigovor unutar instititucije a nakon donošenja odluke po prigovoru, poučiti službenika ili zaposlenika na pravo pokretanje spora pred sudom BIH.

Ako poslodavac ne postupa po zahtjevu mozete se obratiti upravnoj inspekciji.

 811 total views

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na svojoj 18. sjednici, održanoj 22.10.2020. godine, donijelo je Metodologiju o izmjenama i dopunama Metodologije za razvrstavanje zaposlenog unutar platnog razreda koja predviđa retroaktivnu primjenu od 01.09.2020 godine.

Kako je Sindikat informisan u većem broju institucija su donešena rješenja sa primjenom od 01.01.2021.godine, što je u suprotnosti sa Metodologijom. S tim u vezi, Sindikat je obavio konsultacije sa pravnim zastupnikom Sindikata te je sačinjen URNEK ŽALBE na ovakva rješenja.

Primjerak Žalbe možete dobiti od predsjednika Sindikalnih organizacija ili na lični zahtjev na e-mail Sindikata: sdsz@sdsz.ba.

Sindikat je takođe pokrenuo konsultacije po pitanju “ne ocjenjivanja” zaposlenika, te ćemo o ishodu i načinu rješavanja ovog problema blagovremeno obavijestiti članstvo.

Prijavi se na newsletter

Loading