Archives

Categories

Loading

MIJENJA SE RADNO VRIJEME U VIJEĆU MINISTARA BiH  

Na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijeta Odluka o utvrđivanju radnog vremena u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, ministarstvima Bosne i Hercegovine i drugim tijelima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, u skladu s ranijim zaključkom Vijeća ministara BiH o potrebi korekcije radnog vremena.

Odlukom se u Vijeću ministara BiH, ministarstvima BiH i tijelima Vijeća ministara BiH utvrđuje radno vrijeme u periodu od 8:00 do 16:00 sati.

Izuzetak su Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH, Centar za uklanjanje mina u BiH i Uprava za indirektno oporezivanje BiH, koje će zbog specifičnosti posla radno vrijeme prilagoditi potrebama svojih institucija i korisnicima usluga na osnovu internih propisa njihovih rukovodilaca.

Primjena ove odluke počinje od 1. 7. 2024. godine, kada prestaje važenje ranije odluke o radnom vremenu.

Loading

Jučer je nakon nešto manje od 30 godina postojanja Institucija Bosne i Hercegovine u prostorijama Vijeća ministara započelo dugo iščekivano kolektivno pregovaranje kojem je cilj zaključenje prvog Opšteg kolektivnog ugovora za uposlene u institucijama Bosne i Hercegovine.

U ime poslodavca sastanku je prisustvovao kompletan pregovarački tim imenovan Odlukom Vijeća ministara dok su na strani sindikata bila po dva predstavnika Sindikata državnih službenika i namještenika u institucijama BiH, Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini,  te Sindikata Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Na prvom sastanku dogovoreni su principi pregovaranja, usvojen vremenski okvir, Poslovnik o radu te osnov za daljnje pregovore.

Sastanak je protekao u pozitivnoj atmosferi a na kraju istog je zaključeno da je potreban angažman svih učesnika s ciljem iznalaženja najpovoljnijh rješenja koja će doprinijeti poboljšanju radno-pravnog i materijalnog statusa svih uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine kroz pripremu i usaglašavanje nacrta prvog Kolektivnog ugovora.

Prijavi se na newsletter

Loading